Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Quản trị Kinh Doanh

Ngành Quản trị Kinh doanh trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về kinh doanh, những kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực chức năng và quản trị tổng hợp của Quản trị Kinh doanh như Quản trị Sản xuất, Quản trị Tài chính, Quản trị Nhân lực, Quản trị Marketing, Quản trị Công nghệ, Quản trị Chất lượng, Quản trị Dự án, Quản trị Chiến lược…
 
Văn bằng 2 ngành Quản trị Kinh doanh được xem là cơ hội cho các bạn sinh viên đa dạng hóa lĩnh vực nghề nghiệp, bổ sung kiến thức kinh doanh, kỹ năng quản lý nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động. Đây cũng “tấm vé” cho những ai mong muốn tìm kiếm cho mình những cơ hội mới trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý hoặc mở rộng cơ hội nghề nghiệp hiện tại.
 
Thời gian Đào tạo: 2 năm
 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.