Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Quản trị - Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành là quản lý và điều hành du lịch, thiết kế các chương trình du lịch nội địa và quốc tế, phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch đồng thời xử lý các tình huống phát sinh. Cùng với sự phát triển của ngành Du lịch, hệ thống các Nhà hàng - Khách sạn - Dịch vụ Du lịch đang phát triển mạnh, Quản trị Dịch vụ - Du lịch và Lữ hành là một trong những ngành học có nhu cầu nhân lực cao và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.. 
 
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, sinh viên đã tốt nghiệp các ngành khác vẫn tiếp tục học văn bằng 2 các chuyên ngành Du lịch trong đó có ngành Quản trị Dịch vụ - Du lịch & Lữ hành, nhằm đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao phục vụ Du lịch. Bởi vậy, ngành Quản trị Dịch vụ - Du lịch & Lữ hành nói riêng và các ngành Du lịch nói chung được hưởng nhiều cơ chế và chính sách ưu tiên so với các ngành khác, giúp người học được học tập trong môi trường thuận lợi nhất.
 
Thời gian Đào tạo: 2 năm
 
Chương trình Đào tạo: 
 
Sinh viên theo học chương trình Văn bằng 2 tại Đại học Duy Tân sẽ học tập trung, liên tục tại trường theo học chế tín chỉ. Hàng ngày học từ 17h45 đến 21h00, kết hợp với học ban ngày Chủ nhật. Chương trình đào tạo Văn bằng 2 tại Đại học Duy Tân được thiết kế đảm bảo cung cấp cho người học đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội cũng như ngành nghề.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.