Viện Quản lý Nam Khuê

Ngành Quản trị Kinh doanh (HP)

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (HP) có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

QUẢN TRỊ KINH DOANH (HP)

Quản trị Doanh nghiệp (HP)

7340101 (HP)

(Mã CN: 400(HP))

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 
* Quản trị Doanh nghiệp (HP) (Mã ngành: 7340101 (HP); Mã chuyên ngành: 400(HP))

Theo học ngành này, sinh viên sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để triển khai các kế hoạch kinh doanh, thành lập và điều hành doanh nghiệp, dự toán được kinh phí thực hiện, kiểm soát được tình hình tài chính doanh nghiệp và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay. Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp (HP) của Đại học Duy Tân tại đây: Quản trị Doanh nghiệp (HP).

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.