Trường Y Dược

Thạc sĩ Tổ chức Quản lý Dược

 

Mã ngành: 8720412
Văn bằng Tốt nghiệp: Thạc sĩ Tổ chức Quản lý Dược
Thời gian Đào tạo: 2 năm
Học phí: 24.000.000 đồng/học kỳ
 
Ưu thế & Điểm mạnh
 
Trước lộ trình phát triển đến năm 2030 với nhu cầu về một đội ngũcán bộ ngành Dược đạt các trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Dược sĩ Chuyên khoa có chuyên môn và năng lực quản lý tốt để phù hợp với các vị trí quan trọng tại bệnh viện/Sở Y tế/công ty Dược,... các chương trình Tiến sĩ, Thạc sĩ ngành Dược đang được người học quan tâm trong quá trình nâng cao trình độ của bản thân hướng tới các vị trí công tác quản lý. Hiện tại, Đại học Duy Tân là trường có đào tạo trình độ Tiến sĩ duy nhất đối với ngành Dược ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là 1 trong 2 trường có đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược cũng tại khu vực này.
 
Thạc sĩ Tổ chức Quản lý Dược
 
 
Mục tiêu Đào tạo
 
Chương trình này hướng đến việc cung ứng nguồn nhân lực Quản lý Dược có trình và độ chuyên môn cao, nắm vững lý thuyết thực hành, có khả năng làm việc độc lập, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Dược và Kinh doanh ngành Dược.
 
Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ ngành Tổ chức Quản lý Dược có khả năng tổ chức, quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh Dược, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe chung cho cộng đồng.
 
Đối tượng Xét tuyển
 
• Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển.
 
• Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành được nhà trường bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển.
 
• Xét tuyển dựa trên 3 tiêu chí: hạng tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm công tác, trình độ ngoại ngữ. Trình độ ngoại ngữ cần có chứng chỉ đạt tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Nếu thí sinh chưacó chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 sẽ tham gia thi tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trước khi xét tuyển.
 
Học bổng dành cho Học viên
Học bổng dành cho Học viên
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.