Chương trình Du học

Ngành Quản trị Kinh doanh TROY

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH TROY có chuyên ngành đào tạo:

 

Tên Ngành/Chuyên ngành

Mã Ngành/Chuyên ngành (CN)

Tổ hợp môn Xét tuyển

Xét tuyển theo kết quả thi THPT

Xét tuyển theo HỌC BẠ THPT

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị Kinh doanh TROY

7340101 (LK)

(Mã CN: 400(TROY))

1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Toán, KHTN, Văn (A16)
3.Văn, Toán, Lý (C01)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)
1.Toán, Lý, Hoá (A00)
2.Văn, Toán, Lý (C01)
3.Văn, Toán, Hoá (C02)
4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

 

Các chuyên ngành đào tạo:

 
* Quản trị Kinh doanh TROY (Mã ngành: 7340101(LK); Mã chuyên ngành: 400(TROY))
Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh TROY được tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến do Đại học Duy Tân liên kết với trường Đại học Troy (Mỹ). Tìm hiểu về đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh TROY của Đại học Duy Tân tại đây: Quản trị Kinh doanh TROY.
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.