Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Luật Kinh tế

Hiện nay, nhu cầu về nguồn nhân lực am hiểu pháp luật đang tăng cao trong các hoạt động xã hội như: hoạt động tư pháp, xây dựng luật pháp kinh doanh, định hướng chính sách quản lý, đào tạo cán bộ thương mại, tư vấn đầu tư, thuế, tín dụng ngân hàng, giải quyết việc làm... Nắm bắt được nhu cầu của xã hội, Đại học Duy Tân đã mở rộng đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến (eUniversity) đối với ngành Luật Kinh tế.
 
Thời gian Đào tạo: 
 
- Đối với người đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo: 4 năm.
- Đối với người đã tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng/Cao đẳng nghề hoặc đang học năm cuối Cao đẳng/Cao đẳng nghề, thời gian đào tạo: 2,5 năm.
- Đối với người đã tốt nghiệp Đại học/hoặc đang học năm cuối Đại học, thời gian đào tạo: 2 năm.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.