Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Quản trị Kinh doanh

Thời gian Đào tạo
 
- Nếu có bằng THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo khoảng: 4 năm 
- Nếu đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, thời gian đào tạo khoảng: 2,5 năm
- Nếu đã tốt nghiệp Cao đẳng khác nhóm ngành, thời gian đào tạo khoảng: 2,5 năm
- Nếu đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng nhóm ngành, thời gian đào tạo khoảng: 2 năm
- Nếu đã tốt nghiệp Đại học (hoặc đang học), thời gian đào tạo khoảng: 2 năm
 
Chương trình Đào tạo

 

Trình độ đào tạo

Kiến thức đại cương

Kiến thức chuyên nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

Cơ sở khối ngành

Cơ sở ngành

Kiến thức ngành

Kiến thức bổ trợ

Hệ đại học (121 tín chỉ)

40

9

20

33

14

5

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học (92 tín chỉ)

22

9

13

30

13

5

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (70 tín chỉ)

11

6

16

19

13

5

 

- Học viên sẽ được học qua mạng Internet là chính, học qua các đĩa CD, DVD, thực tập, thực hành, sinh hoạt trong game thực tế ảo 3D SecondLife, tạo hứng thú cho người học.
- Học viên làm bài, trả bài, luyện tập trắc nghiệm với ngân hàng câu hỏi qua hệ thống eLearning.
- Trong khi học viên tự học ở nhà và qua hệ thống eLearning (http://elearning.duytan.edu.vn), Đại học Duy Tân luôn luôn có người trực trong hệ thống bao gồm Giảng Viên, Cố vấn học tập, Kỹ thuật viên... bảo đảm học viên có thể đặt câu hỏi và được giải đáp trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ (nếu là cuối tuần) và để đôn đốc nhắc nhở học viên làm bài, trả bài qua hệ thống eLearning.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.