Đào tạo Từ xa/Bằng 2/Liên thông

Ngành Kế toán

Kế toán Doanh nghiệp là một bộ phận nhân sự không thể thiếu đóng đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho lãnh đạo, góp phần giúp lãnh đạo đưa ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.
 
 
Với nhiều ưu điểm nổi bật như: tương tác trực tiếp với giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, tiếp thu nội dung giảng dạy qua video bài giảng multimedia và học liệu giấy, làm bài tập và trả bài thường xuyên qua mạng e - learning,... học viên theo học hệ Cử nhân Đại học Trực tuyến ngành Kế toán tại Đại học Duy Tân sẽ được cung cấp hệ thống kiến thức phong phú về Kế toán Quản trị, Kiểm toán, Kế toán Tài chính, Thuế… thông qua những giờ học online hấp dẫn và sinh động.
 
 
 
Thời gian đào tạo:  
 
-      5 học kỳ
 
Chương trình đào tạo
 
- Môn chung: Tin học Đại cương, Pháp luật Đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Toán Cao Cấp, Anh ngữ (sơ cấp, trung cấp và cao cấp),…
- Chuyên ngành: Nguyên lý Kế toán, Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị, Quản trị Tài chính, Quản trị Hoạt động & Sản xuất, Thuế Nhà nước, Tiếp thị Căn bản…
- Thực tập Tốt nghiệp 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.