Trường Khoa học Máy tính

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Công nghệ Phần mềm là gì?

 

Công nghệ Phần mềm là chuyên ngành nghiên cứu về hệ thống kỹ thuật, phần mềm máy tính. Cụ thể hơn, ngành học này tập trung nghiên cứu về các hạ tầng phần mềm, cơ sở dữ liệu cũng như sự phát triển của các ứng dụng và hệ thống. Ngày nay, bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng cần tới sự góp mặt của sản phẩm ngành Công nghệ Phần mềm, từ các ứng dụng điện thoại cá nhân đến phần mềm của các doanh nghiệp hay những hệ thống quản lý của cả một quốc gia.

 

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

 

Đặc trưng ngành học

 

- Duy Tân có hợp tác chuyển nhượng nhiều chương trình Công nghệ Thông tin từ Đại học Carnegie Mellon, mạnh nhất Mỹ về IT.

- Trong nhiều năm trở lại đây, Đại học Duy Tân luôn đứng đầu miền Trung trong các kỳ thi An toàn Thông tin, Olympic Tin học Quốc gia, hay khởi nghiệp với các sản phẩm Tin học.

- Duy Tân là thành viên chủ chốt của Hiệp hội Phần mềm Đà Nẵng, đáp ứng chủ yếu nhu cầu nhân lực phần mềm của thành phố.

 

LiveStream Tư vấn Tuyển sinh Chuyển đổi số - Cơ hội và Tương lai của ngành Công nghệ Thông tin

 

Vị trí ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

 

- Lãnh đạo Đà Nẵng đặt trọng tâm vào việc phát triển Công nghệ Thông tin, dự tính sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu phần mềm hơn 3.500 tỷ/năm sau 5 năm nữa; nên sẽ cần rất nhiều nhân lực làm phần mềm.

- Đà Nẵng là thành phố thành công nhất cả nước trong việc xây dựng và triển khai Chính phủ Điện tử.

- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân theo học chuyên ngành Công nghệ Phần mềm của Đại học Duy Tân có thể làm việc tại các vị trí như: Chuyên viên kiểm thử phần mềm, Chuyên viên phát triển phần mềm, Chuyên viên thu thập và xử lý yêu cầu, tư vấn giải pháp cho khách hàng, Chuyên viên phân tích, thiết kế phần mềm, Chuyên viên quản lý sản phẩm phần mềm (Product Manager), Chuyên viên triển khai phần mềm, Chuyên viên hỗ trợ phần mềm: an ninh, mạng, quản lý cấu hình, đảm bảo chất lượng (QA), Chuyên viên quản lý, vận hành các hệ thống phần mềm của doanh nghiệp, Chuyên viên tư vấn tích hợp hệ thống, Chuyên viên tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp,...

 

Phương thức Xét tuyển

 

- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định của trường,

- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024,

- Xét kết quả kỳ thi THPT năm 2024 vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường,

-  Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau

+ Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc

+ Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.