Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn

Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế

Mã ngành: 9310206
Văn bằng Tốt nghiệp: Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế
Thời gian Đào tạo:
» 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ
» 4 năm đối với người có bằng Đại học
Học phí: 35.000.000/học kỳ
 
Ưu thế & Điểm mạnh
 
Ngoại giao đang trở thành một hoạt động mang tính xu thế mà bất kỳ quốc gia nào cũng quan tâm và chú trọng phát triển trong xu thế toàn cầu hóa. Nằm trong xu thế đó, Việt Nam đang có nhu cầu cho một đội ngũ nhân lực có trình độ về Quan hệ Quốc tế với đầy đủ các khả năng dự báo chiến lược, hoạch định chính sách, năng lực chuyên môn cao và ngoại ngữ thông thạo nhằm phục vụ công tác quản lý, đối ngoại,...
 
Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Duy Tân vừa đảm bảo tính hàn lâm, vừa có ý nghĩa thực tiễn giúp học viên nắm vững những kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế, chính trị quốc tế đương đại như: ASEAN trong thế kỷ XXI, Hội nhập Kinh tế Quốc tế của Việt Nam, Ngoại giao Kinh tế, Ngoại giao Văn hóa,...
 
 
Mục tiêu Đào tạo
 
Chương trình học sẽ trang bị cho các nghiên cứu sinh một hệ thống kiến thức nâng cao về các lý thuyết Quan hệ Quốc tế hiện đại, lý thuyết mới về quan hệ nước lớn - nước nhỏ, quan hệ giữa các nước lớn thời kỳ Công nghệ 4.0. Ngoài các lý thuyết trên, chương trình còn cung cấp cho người học các phương pháp nghiên cứu Quan hệ Quốc tế, các kỹ năng phân tích chính sách đối ngoại, phân tích sự kiện chính trị, kinh tế quốc tế,... Các lý thuyết, phương pháp và kỹ năng này sẽ giúp học viên có khả năng tiếp cận và phân tích các vấn đề, các sự kiện đang diễn ra trong quan hệ quốc tế đương đại, đồng thời vận dụng các lý thuyết, các phương pháp và kỹ năng đó để tiếp cận và phân tích các quan hệ hợp tác, giao thương với các đối tác bên ngoài tại các đơn vị, cơ quan mà học viên đang công tác.
 
Đối tượng Xét tuyển
 
Có bằng tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc là tác giả của 1 bài báo, báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc có thời gian công tác từ 24 tháng trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố.
 
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
Học bổng dành cho Nghiên cứu Sinh
 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.