Trường Công Nghệ

Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Du lịch

Quản lý Tài nguyên Du lịch là gì?

 

Là ngành học cung cấp cho người học tất cả các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để quản lý, khai thác và sử dụng một cách bền vững các tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa, bao gồm các cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ, kiến trúc, các giá trị văn hóa truyền thống,…  

 

Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Du lịch

 

Đặc trưng của ngành học

 

Chương trình học có 1/3 khối lượng là trải nghiệm thực tế tại các địa điểm tài nguyên du lịch. Chương trình duy nhất ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện được các hoạt động quản lý ngành du lịch một cách thân thiện với môi trường, sử dụng tài nguyên một cách hợp lý và bền vững.

 

LiveStream Tư vấn Tuyển sinh nhóm ngành Điện Điện tử, Ô Tô, Xây dựng, Kiến trúc & Môi trường

 

Vị trí ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

 

Sự phát triển của Tp. Đà Nẵng song hành với khối ngành dịch vụ và du lịch đã đặt ra yêu cầu về yếu tố bền vững, yêu cầu về hoạt động du lịch thân thiện với môi trường và sử dụng các nguồn tài nguyên một cách dài lâu.

 

Tốt nghiệp ngành này, sinh viên có thể làm việc tại:

 

- Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý tài nguyên du lịch.

- Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý và thụ hưởng giá trị của tài nguyên du lịch; các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc,…

 

Phương thức xét tuyển

 

- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định của trường,

- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023,

- Xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023 vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường,

-  Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau

+ Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc

+ Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.