Trường Kinh Tế & Kinh doanh

Chuyên ngành Kế toán Nhà nước

Kế toán Nhà nước là gì?

 

Kế toán Nhà nước là chuyên ngành trang bị cho người học các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán nhằm thực hiện các hoạt động nghiệp vụ như: thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, và có hệ thống về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, vay và trả nợ vay của ngân sách nhà nước, các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc Nhà nước đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước,...

 

Chuyên ngành Kế toán Nhà nước

 

Đặc trưng ngành học

 

- Chương trình đào tạo được xây dựng và thẩm định trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia học thuật tại các viện, trường và các Kế toán Trưởng làm việc tại các đơn vị Nhà Nước có uy tín, kinh nghiệm lâu năm.

- 100% sinh viên được đảm bảo có cơ hội thực tập tại các đơn vị Nhà Nước.

 

LiveStream Tư vấn Tuyển sinh nhóm ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị, Luật

 

Vị trí ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

 

- Tất cả các đơn vị tài chính thuộc Nhà nước như Kho bạc, Sở Tài chính, Hải quan, Thuế vụ hay các cơ quan ban ngành khác thuộc các đơn vị hành chính cấp thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã, phường đều rất cần sinh viên tốt nghiệp với chuyên ngành sâu về Kế toán Nhà Nước.

- Tốt nghiệp ngành này, sinh viên có thể trở thành: Nhân viên làm việc tại các đơn vị thuộc lĩnh vực Nhà nước như Kho bạc, Sở tài chính, Hải quan, Thuế hay các cơ quan ban ngành khác thuộc các đơn vị hành chính cấp thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã, phường,...

 

Phương thức Xét tuyển

 

- Xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT và Ưu tiên xét tuyển thẳng theo qui định của trường,

- Xét tuyển dựa vào Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia HCM & Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023,

- Xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023 vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường,

-  Xét kết quả Học bạ THPT cho tất cả các ngành: bằng 1 trong 2 hình thức sau

+ Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển, hoặc

+ Dựa vào kết quả điểm Trung bình môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12

 

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.