Thông Báo

Kết quả xét Đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại Học Duy Tân 2024

Kết quả xét Đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội...

Trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân đã tiến hành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư...

Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học Duy Tân Năm 2024

Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại...

Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học Duy Tân Năm 2024 gồm các Ông (bà) có tên sau:

THÔNG BÁO  KẾT QUẢ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ  TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO...

Trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân đã tiến hành xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 03 ứng...

Kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư Cơ sở  Trường Đại học Duy tân Năm 2023

Kế hoạch họp Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học...

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2023 thông báo kế hoạch họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cho các ứng viên đăng ký tại Hội đồng như sau: +...

Danh sách Thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Duy Tân Năm 2023

Danh sách Thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học...

26/05/2023

Danh sách Thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Duy Tân Năm 2023

Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Duy Tân năm 2023

Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường...

03/05/2023

Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ trướng Chính phủ ban hành qui định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ...

Kết Quả Xét Đạt Tiêu Chuẩn Chức Danh Giáo Sư, Phó Giáo Sư Tại Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học Duy Tân Năm 2022

Kết Quả Xét Đạt Tiêu Chuẩn Chức Danh Giáo Sư, Phó Giáo Sư...

21/07/2022

Trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân đã tiến hành xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 01 ứng...

Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học Duy Tân Năm 2022

Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học...

07/07/2022

Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học Duy Tân Năm 2022 gồm các Ông (bà) có tên sau:

Thông báo Kế Hoạch Họp Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học Duy Tân Năm 2022

Thông báo Kế Hoạch Họp Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại...

07/07/2022

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2022 thông báo kế hoạch họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cho các ứng viên đăng ký tại Hội đồng như sau:

Kết Quả Xét Đạt Tiêu Chuẩn Chức Danh Giáo Sư, Phó Giáo Sư Tại Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học Duy Tân

Kết Quả Xét Đạt Tiêu Chuẩn Chức Danh Giáo Sư, Phó Giáo Sư...

04/12/2021

Trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân đã tiến hành xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 02 ứng...

Lịch xét Công nhận đạt Tiêu chuẩn Chức danh  Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Duy Tân Năm 2021

Lịch xét Công nhận đạt Tiêu chuẩn Chức danh Giáo sư, Phó...

17/11/2021

Thực hiện lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được điều chỉnh theo Công văn số 91/HĐGSNN ngày 02/11/2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, trường Đại học...

Danh sách Thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở  Trường Đại học Duy Tân Năm 2021

Danh sách Thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học...

17/11/2021

Danh sách Thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Duy Tân Năm 2021

Thông báo Kết quả Xét đạt Tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS Tại Hội Đồng GSCS Trường Đại Học Duy Tân

Thông báo Kết quả Xét đạt Tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS Tại...

20/08/2020

Trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân đã tiến hành xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 03 ứng...

Thông Báo Lịch Thẩm Định Ngoại Ngữ và Họp Xét Hồ Sơ Các Ứng Viên GS/PGS của HĐGSCS Trường Đại Học Duy Tân

Thông Báo Lịch Thẩm Định Ngoại Ngữ và Họp Xét Hồ Sơ Các Ứng...

17/08/2020

Các phiên họp của HĐGSCS trường Đại học Duy Tân sẽ diễn ra vào ngày 20/08/2020 tại phòng 702, cơ sở 03 Quang Trung, Đà Nẵng của trường Đại học Duy Tân. Lịch làm việc chi tiết của Hội đồng...

Thông báo về Kế hoạch Làm việc của buổi Thẩm định Năng lực Sử dụng Ngoại ngữ Phục vụ Công tác Chuyên môn và Khả năng Giao tiếp Tiếng Anh của các Ứng viên

Thông báo về Kế hoạch Làm việc của buổi Thẩm định Năng lực...

24/07/2020

Căn cứ Công văn số 120/HĐGSNN ngày 05/07/2020 của HĐGSNN về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, sử dụng biểu mẫu và hỗ trợ trực tuyến, trường ĐH Duy Tân đã thành lập Tổ thẩm định...

Xem nhiều nhất

Đào tạo tại Đại học Duy Tân

Đào tạo tại Đại học Duy Tân

Thực hiện xuyên suốt 5 định hướng chiến lược được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập là “Anh ngữ hóa, Tin học hóa, Chuyên nghiệp hóa, ...

Hoạt động Nghiên cứu tại Đại học Duy Tân

Hoạt động Nghiên cứu tại Đại học Duy Tân

Trên tiến trình xây dựng và phát triển thành một đại học lớn mạnh và uy tín, Đại học Duy Tân đã nỗ lực thực hiện rất nhiều hoạt động để ...

Đại học Duy Tân Nỗ lực Hợp tác Trong nước và Quốc tế

Đại học Duy Tân Nỗ lực Hợp tác Trong nước và Quốc tế

Để xây dựng một trường đại học uy tín, có tầm ảnh hưởng, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân đã kiên định chiến lược ...

Các ngành học “hot” tại Đại học Duy Tân

Các ngành học “hot” tại Đại học Duy Tân

Học ngành nào để việc học luôn ổn định dù cho dịch bệnh có tái diễn hay không?, Học ngành nào để nghề nghiệp sau này vẫn ổn định dù các ...

Đào tạo Đại học tại Đại học Duy Tân

Đào tạo Đại học tại Đại học Duy Tân

Ngay từ khi thành lập, Đại học Duy Tân đã đưa ra khẩu hiệu “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên” để nâng cao chất lượng ...

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111