Ban biên tập

Danh Sách Nhân Sự Hội Đồng Biên Tập Tạp Chí Khoa Học & Công Nghệ Đại Học Duy Tân

TỔNG BIÊN TẬP
 • TS. Lê Nguyên Bảo

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

 • ThS.Võ Kim Ngân

BAN BIÊN TẬP

 • GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc
 • GS.TS. Đỗ Hoài Nam
 • GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy
 • GS.TS. Vũ Xuân Quang
 • GS.TS. Lê Hồng Khiêm
 • GS.TS Lê Quốc Minh
 • PGS.TSKH. Trần Công Khánh
 • TS. Lê Văn Hồng
 • PGS.TS. Trần Đình Thiên
 • PGS.TSKH Nguyễn Cát Hồ
 • PGS.TS. Trần Hữu Tá
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hải
 • PGS.TS. Trần Văn Toàn
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Liên
 • PGS.TS. Lê Đức Toàn
 • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hằng
 • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hiếu
 • PGS.TS. Hồ Khắc Hiếu
 • TS. Võ Thanh Hải
 • TS. Nguyễn Hữu Phú
 • TS. Hà Đắc Bình
 • TS. Nguyễn Thế Dương
 • TS. Nguyễn Minh Hùng
 • TS. Lê Hoàng Sinh
 • TS. Trần Xuân Hiệp
 • TS. Nguyễn Gia Như
 • TS. Nguyễn Thị Minh Phương
 • TS. Nguyễn Phước Thể
 • ThS. Lê Thị Hải
 • ThS. Lê Thị Khánh Lam
 • Nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Bổn
 • Nhà báo Huỳnh Phước Lê

THƯ KÝ TÒA SOẠN

 • Nhà báo Huỳnh Phước Lê
 • ThS. Đặng Ngọc Kim Trang

PHỤ TRÁCH DỊCH TIẾNG ANH

 • ThS. Trần Thị Thúy Ái

THÔNG TIN TẠP CHÍ

Năm thành lập: 2011
 • Tên Tiếng Việt:

  Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Duy Tân

 • Tên Tiếng Anh:

  DTU Journal of Science & Technology

 • ISSN:1859 - 4905

 • Giấy Phép Xuất Bản: 1245/GP-BTTTT (05/08/2011)

Liên hệ
 • TRỤ SỞ

  P.413 Văn Phòng Tạp Chí Khoa học và Công Nghệ - Đại Học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

  ĐT: 0236.3.82711 (ext 413)

  Fax: 0236.3.650443

  Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111