Hồ Sơ Ứng Viên

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2023

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2023

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, trường Đại học Duy Tân công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở...

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2022

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2022

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, trường Đại học Duy Tân công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở...

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2021

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2021

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, trường Đại học Duy Tân công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở...

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2020

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2020

Năm 2020, Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học Duy Tân đã nhận được 03 hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo Sư, Phó Giáo Sư.

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2019

Hồ Sơ Ứng Viên Năm 2019

16/07/2019

Năm 2019, Hội Đồng Giáo Sư Cơ Sở Trường Đại Học Duy Tân đã nhận được 07 Hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo Sư, Phó Giáo Sư.

Xem nhiều nhất

Đào tạo tại Đại học Duy Tân

Đào tạo tại Đại học Duy Tân

Thực hiện xuyên suốt 5 định hướng chiến lược được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập là “Anh ngữ hóa, Tin học hóa, Chuyên nghiệp hóa, ...

Hoạt động Nghiên cứu tại Đại học Duy Tân

Hoạt động Nghiên cứu tại Đại học Duy Tân

Trên tiến trình xây dựng và phát triển thành một đại học lớn mạnh và uy tín, Đại học Duy Tân đã nỗ lực thực hiện rất nhiều hoạt động để ...

Đại học Duy Tân Nỗ lực Hợp tác Trong nước và Quốc tế

Đại học Duy Tân Nỗ lực Hợp tác Trong nước và Quốc tế

Để xây dựng một trường đại học uy tín, có tầm ảnh hưởng, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân đã kiên định chiến lược ...

Các ngành học “hot” tại Đại học Duy Tân

Các ngành học “hot” tại Đại học Duy Tân

Học ngành nào để việc học luôn ổn định dù cho dịch bệnh có tái diễn hay không?, Học ngành nào để nghề nghiệp sau này vẫn ổn định dù các ...

Đào tạo Đại học tại Đại học Duy Tân

Đào tạo Đại học tại Đại học Duy Tân

Ngay từ khi thành lập, Đại học Duy Tân đã đưa ra khẩu hiệu “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên” để nâng cao chất lượng ...

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111