Tạp chí Khoa học - Công nghệ

Giới thiệu Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Duy Tân

Giới thiệu Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Duy Tân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Journal of Science & Technology) của Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp Giấy phép hoạt động số 1245/GP-BTTTT, ngày...

XUẤT BẢN NĂM 2018: SỐ TẠP CHÍ 2 (27)

XUẤT BẢN NĂM 2018: SỐ TẠP CHÍ 2 (27)

SỐ TẠP CHÍ 2(27) được in ấn và phát hành vào tháng 04/2017. Số Tạp Chí này gồm có 21 bài bằng tiếng Anh, phân Chia thành 03 lĩnh vực. Trong đó: 02 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và...

XUẤT BẢN NĂM 2018: SỐ TẠP CHÍ 1 (26)

XUẤT BẢN NĂM 2018: SỐ TẠP CHÍ 1 (26)

SỐ TẠP CHÍ 1 (26) được in ấn và phát hành tháng 02/2018. Số tạp chí này gồm có 21 bài, phân Chia thành 03 lĩnh vực. Trong đó, 05 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn; 04 bài...

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 6 (25)

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 6 (25)

SỐ TẠP CHÍ 6 (25) được in ấn và phát hành tháng 12/2017. Số tạp chí này gồm có 21 bài, phân Chia thành 03 lĩnh vực. Trong đó, 06 bài thuộc khối ngành Khoa học Tự nhiên, 09 bài thuộc khối...

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 5 (24)

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 5 (24)

17/11/2017

SỐ TẠP CHÍ 5 (24) được in ấn và phát hành vào tháng 09/2017. Số tạp chí này gồm có 18 bài, được phân chia thành 03 lĩnh vực. Trong đó, 10 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn,...

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 4 (23)

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 4 (23)

17/11/2017

SỐ TẠP CHÍ 4 (23) được in ấn và phát hành vào tháng 05/2017. Số tạp chí này gồm có 23 bài, được phân chia thành 03 lĩnh vực. Trong đó, 09 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn,...

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 3 (22)

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 3 (22)

17/11/2017

SỐ TẠP CHÍ 3 (22) được in ấn và phát hành vào tháng 04/2017. Số tạp chí này gồm có 19 bài, được phân chia thành 03 lĩnh vực. Trong đó, 03 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn,...

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 2 (21)

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 2 (21)

17/11/2017

SỐ TẠP CHÍ 2 (21) được in ấn và phát hành vào tháng 03/2017. Số tạp chí này gồm có 21 bài, phân Chia thành 03 lĩnh vực. Trong đó: 09 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn; 04...

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 1 (20)

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 1 (20)

17/11/2017

SỐ TẠP CHÍ 1 (20) được in ấn và phát hành vào đầu năm 2017. Số tạp chí này gồm có 19 bài, chia thành 3 lĩnh vực. Trong đó, 7 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, 6 bài thuộc...

THÔNG TIN TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Năm thành lập: 2011
Liên hệ
  • Địa chỉ: P.416 Văn Phòng Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

    ĐT: 0236.3.82711 (ext 416)

    Fax: 0236.3.650443

    Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2018 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111