Tạp chí Khoa học - Công nghệ

Giới thiệu Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân

Giới thiệu Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại Học Duy Tân (DTU Journal of Science & Technology) của Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp Giấy phép hoạt động số...

XUẤT BẢN NĂM 2023: SỐ TẠP CHÍ 02(57)

XUẤT BẢN NĂM 2023: SỐ TẠP CHÍ 02(57)

Số tạp chí 02(57) được in ấn và phát hành vào tháng 04/2023. Số tạp chí này gồm có 20 bài

XUẤT BẢN NĂM 2023: SỐ TẠP CHÍ 01(56)

XUẤT BẢN NĂM 2023: SỐ TẠP CHÍ 01(56)

Số tạp chí 01(56) được in ấn và phát hành vào tháng 02/2023. Số tạp chí này gồm có 18 bài

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 06(55)

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 06(55)

Số tạp chí 06(55) được in ấn và phát hành vào tháng 12/2022. Số tạp chí này gồm có 21 bài

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 05(54)

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 05(54)

30/11/2022

Số tạp chí 05(54) được in ấn và phát hành vào tháng 10/2022. Số tạp chí này gồm có 25 bài

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 04(53)

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 04(53)

21/09/2022

Số tạp chí 04(53) được in ấn và phát hành vào tháng 08/2022. Số tạp chí này gồm có 16 bài

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 03(52)

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 03(52)

06/07/2022

Số tạp chí 03(52) được in ấn và phát hành vào tháng 06/2022. Số tạp chí này gồm có 19 bài

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 02(51)

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 02(51)

24/05/2022

Số tạp chí 02(51) được in ấn và phát hành vào tháng 04/2022. Số tạp chí này gồm có 16 bài

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 01(50)

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 01(50)

24/03/2022

Số tạp chí 01(50) được in ấn và phát hành vào tháng 02/2022. Số tạp chí này gồm có 15 bài

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 06(49)

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 06(49)

12/01/2022

Số tạp chí 6(49) được in ấn và phát hành vào tháng 12/2021. Số tạp chí này gồm có 17 bài

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 05(48)

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 05(48)

18/11/2021

Số tạp chí 5(48) được in ấn và phát hành vào tháng 10/2021. Số tạp chí này gồm có 23 bài

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 04(47)

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 04(47)

17/11/2021

Số tạp chí 4(47) được in ấn và phát hành vào tháng 08/2021. Số tạp chí này gồm có 17 bài

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 03(46)

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 03(46)

18/06/2021

Số tạp chí 3(46) được in ấn và phát hành vào tháng 06/2021. Số tạp chí này gồm có 15 bài

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 02(45)

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 02(45)

11/05/2021

Số tạp chí 2(45) được in ấn và phát hành vào tháng 04/2021. Số tạp chí này gồm có 20 bài thuộc khối ngành Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 01(44)

XUẤT BẢN NĂM 2021: SỐ TẠP CHÍ 01(44)

02/04/2021

Số tạp chí 01(44) được in ấn và phát hành vào tháng 02/2021. Số tạp chí này gồm có 15 bài thuộc khối ngành Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa học Tự nhiên

THÔNG TIN TẠP CHÍ

Năm thành lập: 2011
 • Tên Tiếng Việt:

  Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Duy Tân

 • Tên Tiếng Anh:

  DTU Journal of Science & Technology

 • ISSN:1859 - 4905

 • Giấy Phép Xuất Bản: 1245/GP-BTTTT (05/08/2011)

Liên hệ
 • TRỤ SỞ

  P.413 Văn Phòng Tạp Chí Khoa học và Công Nghệ - Đại Học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

  ĐT: 0236.3.82711 (ext 413)

  Fax: 0236.3.650443

  Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111