TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC DUY TÂN

XUẤT BẢN NĂM 2024: SỐ TẠP CHÍ 02(63)

Số tạp chí 02(63) được in ấn và phát hành vào năm 2024. Số tạp chí này gồm có 16 bài là các công trình mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

- 02 bài thuộc khối ngành Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

- 07 bài thuộc khối ngành Khoa học Tự nhiên.

- 07 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tài liệu đính kèm:

THÔNG TIN TẠP CHÍ

Năm thành lập: 2011
 • Tên Tiếng Việt:

  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân

 • Tên Tiếng Anh:

  DTU Journal of Science & Technology

 • ISSN:1859 - 4905

 • Giấy Phép Xuất Bản: 476/GP-BTTTT (03/10/2022)

Liên hệ
 • TRỤ SỞ

  P.13/3.6 Văn Phòng Tạp Chí Khoa học & Công Nghệ Đại Học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

  ĐT: 02363747678 (11336)

  Fax: 0236.3.650443

  Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111