Tạp chí Khoa học - Công nghệ

Giới thiệu Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Journal of Science & Technology) của Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp Giấy phép hoạt động số 1245/GP-BTTTT, ngày 10/08/2011, Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 38/GP-BTTTT, ngày 06/02/2013. Tạp chí cũng được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Mã số chuẩn Quốc tế 1859-4905 theo quyết định số 22/TTKHCN-ISSN ngày 30/05/2012. Vào ngày 19/07/2017, Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đưa vào Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (Quyết định số19/QĐ-HĐCDGSNN).

Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Duy Tân

Lễ Công bố Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học & Công nghệ

 

Tính từ số đầu tiên (tháng 11/2011) đến nay (tháng 11/2017), Tạp chí Khoa học & Công nghệ (KH&CN) của Đại học Duy Tân đã ra mắt được 24 số. Tạp chí được xuất bản dựa theo quy trình khoa học căn cứ trên những quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm. Tạp chí đã thu hút được công bố khoa học của nhiều cán bộ nghiên cứu, giảng viên đại học trong và ngoài Trường Đại học Duy Tân, tạo ra một diễn đàn học thuật nghiêm túc, tin cậy.

 

Bên cạnh việc tuân thủ theo những quy định của một ấn bản phẩm nghiên cứu khoa học, Tạp chí KH&CN Trường Đại học Duy Tân cũng luôn tuân thủ đúng Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các yêu cầu khác của Bộ Thông tin - Truyền thông về đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, phương thức phát hành, thể thức xuất bản.

 

Hiện nay, mỗi năm tạp chí ra mắt 6 số. Tới đây, bên cạnh việc thay đổi tên gọi (thành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân), mỗi năm, Tạp chí sẽ có một số gồm toàn bộ bài báo bằng tiếng Anh.

THÔNG TIN TẠP CHÍ

Năm thành lập: 2011
 • Tên Tiếng Việt:

  Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Duy Tân

 • Tên Tiếng Anh:

  DTU Journal of Science & Technology

 • ISSN:1859 - 4905

 • Giấy Phép Xuất Bản: 1245/GP-BTTTT (05/08/2011)

Liên hệ
 • TRỤ SỞ

  P.413 Văn Phòng Tạp Chí Khoa học và Công Nghệ - Đại Học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

  ĐT: 0236.3.82711 (ext 413)

  Fax: 0236.3.650443

  Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111