Tạp chí Khoa học - Công nghệ

Giới thiệu Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Duy Tân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Journal of Science & Technology) của Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp Giấy phép hoạt động số 1245/GP-BTTTT, ngày 10/08/2011, Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 38/GP-BTTTT, ngày 06/02/2013. Tạp chí cũng được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Mã số chuẩn Quốc tế 1859-4905 theo quyết định số 22/TTKHCN-ISSN ngày 30/05/2012. Vào ngày 19/07/2017, Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đưa vào Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (Quyết định số19/QĐ-HĐCDGSNN).

Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Duy Tân

Lễ Công bố Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học & Công nghệ

 

Tính từ số đầu tiên (tháng 11/2011) đến nay (tháng 11/2017), Tạp chí Khoa học & Công nghệ (KH&CN) của Đại học Duy Tân đã ra mắt được 24 số. Tạp chí được xuất bản dựa theo quy trình khoa học căn cứ trên những quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm. Tạp chí đã thu hút được công bố khoa học của nhiều cán bộ nghiên cứu, giảng viên đại học trong và ngoài Trường Đại học Duy Tân, tạo ra một diễn đàn học thuật nghiêm túc, tin cậy.

 

Bên cạnh việc tuân thủ theo những quy định của một ấn bản phẩm nghiên cứu khoa học, Tạp chí KH&CN Trường Đại học Duy Tân cũng luôn tuân thủ đúng Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các yêu cầu khác của Bộ Thông tin - Truyền thông về đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, phương thức phát hành, thể thức xuất bản.

 

Hiện nay, mỗi năm tạp chí ra mắt 6 số. Tới đây, bên cạnh việc thay đổi tên gọi (thành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân), mỗi năm, Tạp chí sẽ có một số gồm toàn bộ bài báo bằng tiếng Anh.


THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

 1. Bài nhận đăng là các công trình mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.
 2. Một số lưu ý về hình thức và bố cục của bài báo

2.1.1 Hình thức của bài báo

Bài viết được soạn thảo bằng các phần mềm soạn thảo văn bản Latex hoặc MS Word (sẽ chuyển qua định dạng Latex nếu chọn đăng), không quá 10 trang giấy khổ A4. Hình ảnh trong bài viết rõ ràng, theo định dạng PNG, JPG hoặc WMF. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới, tên bảng biểu đặt ở phía trên, hình và bảng được đánh số thứ tự.

2.1.2 Bố cục của bài báo

 • Phần tiêu đề: chứa các thông tin sau:
  • Tiêu đề bài báo: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, súc tích, đầy đủ thông tin
  • Tên các tác giả: ghi đầy đủ theo thứ tự họ, chữ lót và tên. Phía trên tên tác giả liên lạc (corresponding author) được đánh dấu *
  • Cơ quan công tác: cung cấp địa chỉ thuận lợi cho việc liên hệ
  • Địa chỉ e-mail: địa chỉ e-mail (nếu có) của tác giả có tên trong bài báo.
 • Phân tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh giới thiệu một cách ngắn gọn về mục đích nghiên cứu và kết quả đạt được của bài báo.
 • Phân nội dung: đầy đủ các mục: a. Đặt vấn đề (nêu rõ mục đích, đối tượng nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề); b. Giải quyết vấn đề (phương pháp nghiên cứu, phương tiện sử dụng khi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện); c. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; d. Kết luận
 • Phần tài liệu tham khảo: chỉ nêu các tài liệu trích dẫn đã được liệt kê, sắp thứ tự bằng số chứa trong các ngoặc vuông, định dạng như sau:
  • Đối với sách, luận án, báo cáo: số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, tên sách (luận án, báo cáo), nhà sản xuất, nơi xuất bản, năm xuất bản.
  • Đối với bài báo: số thứ tự, họ và tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản, số trang.
3. Địa chỉ gởi bài: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Duy Tân, 03 Quang Trung, Thành Phố Đà Nẵng; ĐT: 0236.3.82711; Fax: 0236.3.650443; Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn
 
Lưu ý.  Ban biên tập chỉ nhận những bài đã được chuẩn bị theo đúng các quy trình trên. Nếu bài không được đăng, tòa soạn sẽ ko trả lại bản thảo.
 

THÔNG TIN TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Năm thành lập: 2011
Liên hệ
 • Địa chỉ: P.416 Văn Phòng Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

  ĐT: 0236.3.82711 (ext 416)

  Fax: 0236.3.650443

  Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2018 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111