TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giới thiệu Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân của Trường Đại học Duy Tân được thành lập vào năm 2011, với tên gọi ban đầu là Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đến năm 2022, Tạp chí được đổi tên thành Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân (DTU Journal of Science & Technology).

 

Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in (số 476/GP-BTTTT) ngày 03 tháng 10 năm 2022, được Cục Thông tin và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN): 1859 – 4905 (năm 2012).

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Duy Tân

Lễ Công bố Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học & Công nghệ

 

Hiện nay, Tạp chí xuất bản mỗi năm 06 số, trong đó có 05 số tiếng Việt và 01 số tiếng Anh (số tiếng Anh thường được xuất bản vào cuối tháng 10; 05 số tiếng Việt được xuất bản vào cuối các tháng chẵn còn lại trong năm).

 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân là tạp chí đa ngành, tập trung vào ba lĩnh vực khoa học chính: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Tự nhiên; và Khoa học Xã hội & Nhân văn.

 

Tạp chí là nơi đăng tải các bài báo nghiên cứu khoa học có chất lượng học thuật và liêm chính khoa học của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Duy Tân.

 

 

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân nằm trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm hàng năm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, với 11 ngành và liên ngành được tính điểm. Trong đó, có 3 ngành được 0.5 điểm:

- Vật lý (được tính từ năm 2017)

- Xây dựng - Kiến trúc (được tính từ năm 2022)

- Hóa học – Công nghệ thực phẩm (được tính từ năm 2023).

 

8 ngành còn lại được 0.25 điểm, bao gồm:

- Sinh học (được tính từ năm 2019)

- Văn học (được tính từ năm 2020)

- Dược học (được tính từ năm 2020)

- Kinh tế (được tính từ năm 2020)

- Văn hóa - nghệ thuật – Thể dục thể thao (được tính từ năm 2022)

- Giáo dục học (được tính từ năm 2022)

- Cơ khí – động lực (được tính từ năm 2023)

- Triết học – Chính trị học – Xã hội học (được tính từ năm 2023).

 

Tính đến cuối năm 2023, Tạp chí xuất bản được 61 số. Ngoài bản giấy, Tạp chí còn được đăng tải trên trang web của Trường Đại học Duy Tân.

 

THÔNG TIN TẠP CHÍ

Năm thành lập: 2011
 • Tên Tiếng Việt:

  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân

 • Tên Tiếng Anh:

  DTU Journal of Science & Technology

 • ISSN:1859 - 4905

 • Giấy Phép Xuất Bản: 476/GP-BTTTT (03/10/2022)

Liên hệ
 • TRỤ SỞ

  P.13/3.6 Văn Phòng Tạp Chí Khoa học & Công Nghệ Đại Học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

  ĐT: 02363747678 (11336)

  Fax: 0236.3.650443

  Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111