Quy trình Gửi bài & Phản biện

Quy trình Gửi bài và Phản biện

THỂ LỆ VIẾT BÀI, GỬI BÀI

1. Bài nhận đăng là các công trình mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

2. Một số lưu ý về hình thức và bố cục của bài báo:

2.1. Hình thức của bài báo

- Bài viết được soạn thảo bằng các phần mềm soạn thảo văn bản Latex hoặc MS Word (sẽ chuyển qua định dạng Latex nếu chọn đăng), không quá 10 trang giấy khổ A4. Hình ảnh trong bài viết rõ ràng, theo định dạng PNG, JPG hoặc WMF. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới, tên bảng biểu đặt ở phía trên, hình và bảng được đánh số thứ tự.

2.2. Bố cục của bài báo

- Phần tiêu đề: chứa các thông tin sau:

 • Tiêu đề bài báo: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, súc tích, đầy đủ thông tin.
 • Tên các tác giả: ghi đầy đủ theo thứ tự họ, chữ lót và tên. Phía trên tên tác giả liên lạc (corresponding author) được đánh dấu *.
 • Cơ quan công tác: cung cấp địa chỉ thuận lợi cho việc liên hệ.
 • Địa chỉ email: địa chỉ email của các tác giả có tên trong bài báo.

- Phần tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, giới thiệu một cách ngắn gọn về mục đích nghiên cứu và kết quả đạt được của bài báo.

- Phần từ khóa: tiếng Việt và tiếng Anh, gồm những từ quan trọng đối với nội dung của bài báo.

- Phần nội dung: đầy đủ các mục: a. Đặt vấn đề (nêu rõ mục đích, đối tượng nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề); b. Giải quyết vấn đề (phương pháp nghiên cứu, phương tiện sử dụng khi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện); c. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; d. Kết luận.

- Phần tài liệu tham khảo: chỉ nêu các tài liệu trích dẫn đã được liệt kê, sắp thứ tự bằng số chứa trong ngoặc vuông, định dạng như sau:

 • Đối với sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, năm xuất bản, tên sách, luận án, báo cáo, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tái bản lần thứ mấy (nếu có);
 • Đối với bài báo: Số thứ tự, họ và tên tác giả, năm công bố, tên tạp chí hoặc tên sách, tập số, các số trang.

3. Địa chỉ gửi bài: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, số 03 Quang Trung, Quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng; ĐT: 0236.3827111 (413); Fax: 0236.3650443; E-mail: tapchikhcn@duytan.edu.vn.

Lưu ý: Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được chuẩn bị theo đúng các quy định trên. Nếu bài không được đăng, tòa soạn sẽ không trả lại bản thảo.

 

                                                               TỔNG BIÊN TẬP


QUY TRÌNH PHẢN BIỆN

B1: Viết thư mời, thể lệ viết bài cho Tạp chí rồi gửi qua mạng công văn của trường, gửi trực tiếp cho các CB-GV-NV có học hàm học vị trong và ngoài nhà trường để viết bài cho Tạp chí KH&CN Đại học Duy Tân, phối hợp với các hội nghị nghiên cứu khoa học của trường.

B2: Nhận bài trực tiếp hoặc qua email từ các CB-GV-NV trong và ngoài nhà trường.

B3: In bài viết ra giấy để trình Tổng biên tập xem xét.

B4: Sàng lọc và chọn những bài viết phù hợp, có chất lượng. Nếu như bài viết phù hợp thì tiếp tục đến B5. Còn nếu bài viết không đạt thì hủy bỏ và kết thúc.

B5: Gửi các bài viết cho phản biện nhận xét làm cơ sở cho việc chọn bài đăng hay không đăng. Phản biện là những người có học hàm, học vị từ Tiến sĩ trở lên, cùng chuyên ngành và ngoài Khoa, tốt nhất là không công tác cùng Trường đối với tác giả của bài viết.

B6: Nhận bài nhận xét từ phản biện.

B7: Gửi kết quả phản biện cho tác giả chỉnh sửa.

B8: Nhận bài chỉnh sửa hoàn thiện từ tác giả.

B9: Gửi lại cho tác giả xác nhận duyệt đăng.

B10: Nhận bài hoàn thiện từ tác giả, trên cơ sở những nhận xét và kết luận của phản biện, tiến hành biên tập, chỉnh sửa lại những bài được chọn đăng.

B11: Tiến hành chuyển bài sang định dạng chuẩn quốc tế Latex – Lyx.

B12: Gửi bài qua bộ phận kiểm tra tiếng Anh và hoàn thiện bài.

B13: Làm việc với trung tâm đồ họa về trang bìa tạp chí.

B14: Gửi file bài cho tác giả kiểm tra lỗi và chỉnh sửa nếu cần.

B15: Phó Tổng Biên tập và Tổng Biên tập duyệt bản thảo và chỉnh sửa nếu cần.

B16: Làm thủ tục in ấn và đưa in tại nhà in, kiểm tra bản in thử.

B17: Nhận Tạp chí KH&CN Đại học Duy Tân từ cơ sở in để tiến hành phát hành, tức là gửi Tạp chí cho những cá nhân, đơn vị trong và ngoài nhà trường.

Kết thúc: lưu vào hồ sơ.

THÔNG TIN TẠP CHÍ

Năm thành lập: 2011
 • Tên Tiếng Việt:

  Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Duy Tân

 • Tên Tiếng Anh:

  DTU Journal of Science & Technology

 • ISSN:1859 - 4905

 • Giấy Phép Xuất Bản: 1245/GP-BTTTT (05/08/2011)

Liên hệ
 • TRỤ SỞ

  P.413 Văn Phòng Tạp Chí Khoa học và Công Nghệ - Đại Học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

  ĐT: 0236.3.82711 (ext 413)

  Fax: 0236.3.650443

  Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111