Tài chính - Ngân hàng

Ngành Ngân hàng

Tổng quan ngành
 
Khi theo học chuyên ngành Ngân hàng tại Đại học Duy Tân, người học sẽ được cung cấp kiến thức về lĩnh vực ngân hàng, phát hành cổ phiếu, huy động vốn tư vấn cho các doanh nghiệp về các hoạt động trên thị trường vốn như mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ thông qua hệ thống ngân hàng.
 
Thời gian Đào tạo
 
- Đối với Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2 - 3 năm
- Đối với Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1 - 2 năm
 
Chương trình Đào tạo
 
+ Đại cương: 17 tín chỉ gồm các môn học như:  Tự chọn Nói & Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội…
+ Đại cương ngành: 32 tín chỉ gồm các môn như: Kinh tế, Tiếp thị, Hệ thống Thông tin, Tài chính & Ngân hàng…
+ Chuyên ngành: 17-19 tín chỉ gồm các môn như: Tài chính Công, Tài chính Đầu tư, Kế toán, Ngân hàng & Bảo hiểm…
 
+ Tốt nghiệp (chọn 1 trong 2): 5 tín chỉ
- Thực tập Tốt nghiệp
- Khóa luận Tốt nghiệp
 
Kỹ năng Nghề nghiệp
 
- Hoạch định chính sách, lập kế hoạch cho các vấn đề, công tác liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng
- Thực hiện được các hoạt động mang tính đặc thù của Ngân hàng như công tác thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế, kế toán ngân quỹ, giao dịch mua bán trên thị trường ngoại hối,…
- Tham gia tư vấn cho hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán, bảo hiểm  đối với các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế.
 
Cơ hội việc làm
 
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các vị trí sau:
 
- Giao dịch viên ngân hàng
- Chuyên viên kế toán ngân hàng
- Chuyên viên thanh toán quốc tế
- Chuyên viên/cán bộ tín dụng
- Chuyên viên/cán bộ hỗ trợ tín dụng
- Chuyên viên hỗ trợ và phát triển sản phẩm thẻ 
- Chuyên viên kinh doanh ngoại hối
- Chuyên viên tư vấn tài chính
- Chuyên viên tư vấn bảo hiểm
- Giảng viên, nghiên cứu viên trong các trường Cao đẳng, Đại học và các Viện.
 

THÔNG TIN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & BẰNG 2

Bộ Phận Bằng 2
  • Địa chỉ: Phòng 108, 254 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
    Điện thoại: 0236.3650.403 (ext 108)
    Email: bang2@duytan.edu.vn
Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111