Thông Báo

Danh sách Thành viên Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Duy Tân Năm 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NĂM 2023

 

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

1

PGS. TS. Lê Đức Toàn

Trường Đại học Duy Tân

Chủ tịch

2

PGS. TS. Nguyễn Gia Như

Trường Đại học Duy Tân

Phó chủ tịch

3

PGS. TS. Đặng Ngọc Toàn

Trường Đại học Duy Tân

Thư ký

4

PGS. TS. Hà Đắc Bình

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

5

PGS. TS. Phan Thanh Hải

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

6

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

7

PGS. TS. Phan Quốc Hưng

Trường Đại học Duy Tân

Ủy viên

8

PGS. TS. Đỗ Năng Toàn

Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

9

PGS. TS. Phạm Quốc Thái

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Ủy viên

 

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111