Thông Báo

Lịch xét Công nhận đạt Tiêu chuẩn Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Duy Tân Năm 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

-----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NĂM 2021

 

Thực hiện lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được điều chỉnh theo Công văn số 91/HĐGSNN ngày 02/11/2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, trường Đại học Duy Tân thông báo lịch họp xét của các Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Duy Tân năm 2021 như sau:

+ Ngày 30/11/2021 – tiến hành thẩm định năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên.

+ Ngày 02/12/2021 – tổ chức các phiên họp của HĐGSCS với lịch cụ thể như sau:

 

Phiên họp

Thời gian

Nội dung công việc

Phiên thứ nhất

8:00-11:30

(02/12/2021)

8:00 – 8:30

Hội đồng trao đổi về các vấn đề chung

8:30 – 10:00

Đọc bản thẩm định cho hồ sơ của từng ứng viên

10:00 – 11:00

Hội đồng thảo luận, đánh giá hồ sơ của các ứng viên

11:00 – 11:30

Hội đồng biểu quyết danh sách các ứng viên được mời báo cáo kết quả NCKH-CN và ĐT

Phiên thứ hai

14:00-17:30

(02/12/2021)

14:00 – 16:00

Hội đồng nghe các ứng viên báo cáo kết quả NCKH-CN và ĐT

16:00 – 16:30

Hội đồng biểu quyết công khai danh sách những ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm; Hội đồng cử Ban kiểm phiếu

16:30 – 17:30

- Bỏ phiếu kín biểu quyết tín nhiệm cho ứng viên trong danh sách đã được thông qua

- Thông qua Biên bản kiểm phiếu

- Thông qua Biên bản cuộc họp của Hội đồng

- Rút kinh nghiệm và góp ý kiến

 

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2022 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111