Quy chế & Đề án Tuyển sinh

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Đại Học Hệ Chính Qui Năm 2024

Ban hành theo Quyết định số 2321/QĐ-ĐHDT ngày 17/05/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân

Đề án Tuyển sinh Trình độ Tiến sĩ Hệ Chính qui Năm 2024

Đề án Tuyển sinh Trình độ Tiến sĩ Hệ Chính qui Năm 2024

Ban hành kèm theo Quyết định số 2028 /QĐ-ĐHDT ngày 25/04/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân

Đề án Tuyển sinh Trình độ Thạc sĩ Hệ Chính qui Năm 2024

Đề án Tuyển sinh Trình độ Thạc sĩ Hệ Chính qui Năm 2024

Ban hành kèm theo Quyết định số 2029/QĐ-ĐHDT ngày 25/04/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Đại Học Hệ Chính Qui Năm 2023

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Đại Học Hệ Chính Qui Năm 2023

Ban hành kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-ĐHDT ngày 03/04/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Tiến Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2023

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Tiến Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2023

11/04/2023

Ban hành kèm theo Quyết định số 1241/QĐ-ĐHDT ngày 03/04/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân

Quy định Công tác Tuyển sinh Đại học Từ xa tại Trường Đại Học Duy Tân từ Khóa Tuyển Sinh 2023

Quy định Công tác Tuyển sinh Đại học Từ xa tại Trường Đại...

11/04/2023

Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-ĐHDT ngày 08/03/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2023

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2023

11/04/2023

Ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-ĐHDT ngày 03/04/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân

Quy chế Tuyển sinh 2023

Quy chế Tuyển sinh 2023

20/03/2023

Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo

Quy định Công tác Tuyển sinh Đại học tại Trường Đại Học Duy Tân từ Khóa Tuyển sinh 2023

Quy định Công tác Tuyển sinh Đại học tại Trường Đại Học Duy...

08/03/2023

Ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-ĐHDT ngày 08/03/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân

Đề án Tuyển sinh Đại học Hệ Từ Xa của Trường Đại Học Duy Tân từ Năm 2022

Đề án Tuyển sinh Đại học Hệ Từ Xa của Trường Đại Học Duy...

30/06/2022

Đề án Tuyển sinh Đại học Hệ Từ Xa của Trường Đại Học Duy Tân từ Năm 2022 (Ban hành theo Quyết định số 2225/QĐ-ĐHDT ngày 28/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân)

Đề án Tuyển sinh Đại học Hệ Chính Quy của Trường Đại Học Duy Tân từ Năm 2022

Đề án Tuyển sinh Đại học Hệ Chính Quy của Trường Đại Học...

28/06/2022

Đề án Tuyển sinh Đại học Hệ Chính Quy của Trường Đại Học Duy Tân từ Năm 2022 (Ban hành theo Quyết định số 2168/QĐ-ĐHDT ngày 22/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân)

Phục lục Đề án Tuyển sinh Đại học Hệ Chính Quy của Trường Đại Học Duy Tân từ Năm 2022

Phục lục Đề án Tuyển sinh Đại học Hệ Chính Quy của Trường...

28/06/2022

Phục lục Đề án Tuyển sinh Đại học Hệ Chính Quy của Trường Đại Học Duy Tân từ Năm 2022

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2022

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2022

14/04/2022

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-ĐHDT ngày 08/04 /2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân)

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Tiến Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2022

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Tiến Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2022

14/04/2022

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Tiến Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-ĐHDT ngày 08 /04 /2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân)

Đề án Tuyển sinh Sau Đại học của Trường Đại Học Duy Tân từ Năm 2021

Đề án Tuyển sinh Sau Đại học của Trường Đại Học Duy Tân từ...

21/07/2021

Đề án Tuyển sinh Sau Đại học của Trường Đại Học Duy Tân từ Năm 2021

Xem nhiều nhất

Đào tạo tại Đại học Duy Tân

Đào tạo tại Đại học Duy Tân

Thực hiện xuyên suốt 5 định hướng chiến lược được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập là “Anh ngữ hóa, Tin học hóa, Chuyên nghiệp hóa, ...

Hoạt động Nghiên cứu tại Đại học Duy Tân

Hoạt động Nghiên cứu tại Đại học Duy Tân

Trên tiến trình xây dựng và phát triển thành một đại học lớn mạnh và uy tín, Đại học Duy Tân đã nỗ lực thực hiện rất nhiều hoạt động để ...

Đại học Duy Tân Nỗ lực Hợp tác Trong nước và Quốc tế

Đại học Duy Tân Nỗ lực Hợp tác Trong nước và Quốc tế

Để xây dựng một trường đại học uy tín, có tầm ảnh hưởng, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân đã kiên định chiến lược ...

Các ngành học “hot” tại Đại học Duy Tân

Các ngành học “hot” tại Đại học Duy Tân

Học ngành nào để việc học luôn ổn định dù cho dịch bệnh có tái diễn hay không?, Học ngành nào để nghề nghiệp sau này vẫn ổn định dù các ...

Đào tạo Đại học tại Đại học Duy Tân

Đào tạo Đại học tại Đại học Duy Tân

Ngay từ khi thành lập, Đại học Duy Tân đã đưa ra khẩu hiệu “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên” để nâng cao chất lượng ...

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111