Quy chế & Đề án Tuyển sinh

Đề Án Tuyển Sinh Trình Độ Tiến Sĩ Hệ Chính Qui Năm 2023

1. Tên Trường: Trường Đại Học Duy Tân
 
2. Tên tiếng Anh: Duy Tan University
 
3. Mã trường: DDT
 
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 
5. Địa chỉ website: http://www.duytan.edu.vn
 
6. Số điện thoại liên hệ: (0236) 3.827111 – (0236) 3.650.443;
 
Trường Đại học Duy Tân được thành lập theo Quyết định số 666/TTg ngày 11/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 02/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1704/QĐ-TTg về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Duy Tân từ loại hình dân lập sang loại hình tư thục.
Trường là cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, hoạt động theo Luật Giáo dục đại học và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. Trường chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các bộ, ngành, địa phương liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ.
 
Tôn chỉ: Tất cả vì quyền lợi học tập, nghiên cứu và việc làm của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội, khu vực và quốc tế.
 
Sứ mạng: Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
 
Chế độ xem hiện tại
Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111