Hệ thống Bằng cấp

Hệ thống Bằng cấp

Hệ thống Đào tạo và Bằng cấp của Đại học Duy Tân khá đa dạng, mang lại nhiều chọn lựa cho sinh viên theo học. Đại học Duy Tân đào tạo các bậc học:
 
Chính quy:
 
- Nghiên Cứu sinh (03 năm)
- Cao học (02 năm)
- Đại học (04 - 05 năm)     
                                                                                                                                                                                              
Liên thông:
                   
- Từ Trung cấp lên Đại học
- Từ Cao đẳng lên Đại học
 
Đặc biệt, sinh viên có thể hoàn tất Đại học trong 03 - 3.5 năm và học hai bằng Đại học cùng một lúc.
 
Hiện tại, Đại học Duy Tân có:
 
7 trường đào tạo:
 
- Trường Y Dược
- Trường Ngoại ngữ - Xã hội Nhân văn
- Trường Công nghệ
- Trường Khoa học Máy tính
- Trường Kinh tế
- Trường Đào tạo Quốc tế
- Trường Du lịch
     
* Có thể tham khảo cụ thể chi tiết các ngành học do các khoa cung cấp qua website của các Khoa.
 

 

NHỮNG CON SỐ

Năm Thành Lập: 1994
Đào tạo
  • Với gần 130.000 nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển

  • Hơn 70.000 sinh viên đã tốt nghiệp

  • Tổng số sinh viên hiện tại trên 20.000

Chất Lượng Đào Tạo
  • ĐH Ngoài Công lập Đầu tiên Đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
  • 4 chương trình đạt kiểm định ABET, Mỹ gồm: Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý và Công nghệ/Kỹ thuật Điện-Điện tử

  • 2 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế UNWTO.TedQual gồm Quản trị Khách sạn Quốc tế, và Quản trị Nhà hàng Quốc tế

Việc làm
  • Hơn 95% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp

  • Gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch ra trường có việc làm

  • 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Điện - Điện tử, Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường, Công nghệ Thực phẩm ra trường có việc làm

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111