Công khai Mở ngành

Đề án mở ngành: Quản trị Sự kiện

Đề án mở ngành: Quản trị Sự kiện

Tên ngành Đào tạo: QUẢN TRỊ SỰ KIỆN Mã số: 7340412; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án Mở ngành: Thạc sĩ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Đề án Mở ngành: Thạc sĩ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Tên ngành đào tạo: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã số: 8520203 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Đề án mở ngành: Ngôn ngữ Nhật

Đề án mở ngành: Ngôn ngữ Nhật

Tên ngành Đào tạo: NGÔN NGỮ NHẬT; Mã số: 7220209; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Quản Trị Nhân Lực

Đề án mở ngành: Quản Trị Nhân Lực

Tên ngành Đào tạo: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC; Mã số: 7340404; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Marketing

Đề án mở ngành: Marketing

23/03/2021

Tên ngành Đào tạo: MARKETING; Mã số: 7340115; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Logistics & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Đề án mở ngành: Logistics & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

23/03/2021

Tên ngành Đào tạo: LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG; Mã số: 7510605; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Kinh Doanh Thương Mại

Đề án mở ngành: Kinh Doanh Thương Mại

23/03/2021

Tên ngành Đào tạo: KINH DOANH THƯƠNG MẠI; Mã số: 7340121; rình độ đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Kiểm Toán

Đề án mở ngành: Kiểm Toán

23/03/2021

Tên ngành Đào tạo: KIỂM TOÁN; Mã số: 7340302; Trình độ đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Du Lịch

Đề án mở ngành: Du Lịch

23/03/2021

Tên ngành đào tạo: DU LỊCH; Mã số: 7810101; Trình độ đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Quản Trị Nhà Hàng và Dịch Vụ Ăn Uống

Đề án mở ngành: Quản Trị Nhà Hàng và Dịch Vụ Ăn Uống

19/08/2020

Ngành Quản Trị Nhà Hàng và Dịch Vụ Ăn Uống; Mã số: 7810202; Trình độ Đào tạo: Đại Học

Đề án mở ngành: Thiết Kế Thời Trang

Đề án mở ngành: Thiết Kế Thời Trang

19/08/2020

Ngành Thiết Kế Thời Trang; Mã số: 7210404; Trình độ Đào tạo: Đại Học

Đề án mở ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

Đề án mở ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

03/08/2020

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô; Mã số: 7510205; Trình độ Đào tạo: Đại Học

Đề án mở ngành: Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa

Đề án mở ngành: Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa

03/08/2020

Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa; Mã số: 7520216; Trình độ Đào tạo: Đại Học

Đề án mở ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc

Đề án mở ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc

02/06/2020

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc; Mã số: 7220210; Trình độ Đào tạo: Đại Học

Đề án mở ngành: Quản trị Khách sạn

Đề án mở ngành: Quản trị Khách sạn

02/06/2020

Ngành Quản trị Khách sạn; Mã số: 7810201; Trình độ Đào tạo: Đại Học

NHỮNG CON SỐ

Năm Thành Lập: 1994
Đào tạo
  • Với gần 70.000 nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển.
  • Hơn 58.000 sinh viên đã tốt nghiệp.
  • Tổng số sinh viên hiện tại xấp xỉ 20.000.
  • Hơn 5.300 sinh viên trong các chương trình Tiên tiến, Quốc tế, Du học, Du học Tại chỗ và hơn 1.800 nghiên cứu sinh và học viên Cao học.
Chất Lượng Đào Tạo
  • ĐH Ngoài Công lập Đầu tiên Đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
Việc làm
  • Hơn 94% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp

  • Gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch ra trường có việc làm.

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111