Công khai Mở ngành

Đề án Mở ngành: Thạc sĩ AN TOÀN THÔNG TIN

Đề án Mở ngành: Thạc sĩ AN TOÀN THÔNG TIN

Tên ngành đào tạo: AN TOÀN THÔNG TIN Mã số: 8480202 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Đề án mở ngành: Kỹ Thuật Y Sinh

Đề án mở ngành: Kỹ Thuật Y Sinh

Tên ngành đào tạo: Kỹ Thuật Y Sinh Mã số: 7520212 Trình độ đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Vật Lý Lý Thuyết và Vật Lý Toán;

Đề án mở ngành: Vật Lý Lý Thuyết và Vật Lý Toán;

Tên ngành Đào tạo: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN; Trình độ Đào tạo: Tiến sĩ; Mã số: 9440103;

Đề án mở ngành: Vật Lý Nguyên Tử và Hạt Nhân

Đề án mở ngành: Vật Lý Nguyên Tử và Hạt Nhân

Tên ngành Đào tạo: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN Trình độ Đào tạo: Tiến sĩ Mã số: 9440106;

Đề án mở ngành: Vật Lý Chất Rắn

Đề án mở ngành: Vật Lý Chất Rắn

05/09/2021

Tên ngành Đào tạo: VẬT LÝ CHẤT RẮN; Trình độ Đào tạo: Tiến sĩ; Mã số: 9440104;

Đề án mở ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN

Đề án mở ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN

20/06/2021

Đề án mở ngành: Kỹ Thuật Điện Mã số: 7520201 Trình độ đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Quản trị Sự kiện

Đề án mở ngành: Quản trị Sự kiện

15/06/2021

Tên ngành Đào tạo: QUẢN TRỊ SỰ KIỆN Mã số: 7340412; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Ngôn ngữ Nhật

Đề án mở ngành: Ngôn ngữ Nhật

22/04/2021

Tên ngành Đào tạo: NGÔN NGỮ NHẬT; Mã số: 7220209; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án Mở ngành: Thạc sĩ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Đề án Mở ngành: Thạc sĩ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

10/03/2021

Tên ngành đào tạo: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Mã số: 8520203 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Đề án mở ngành: Logistics & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Đề án mở ngành: Logistics & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

21/02/2021

Tên ngành Đào tạo: LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG; Mã số: 7510605; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Quản Trị Nhân Lực

Đề án mở ngành: Quản Trị Nhân Lực

21/02/2021

Tên ngành Đào tạo: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC; Mã số: 7340404; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Kiểm Toán

Đề án mở ngành: Kiểm Toán

21/02/2021

Tên ngành Đào tạo: KIỂM TOÁN; Mã số: 7340302; Trình độ đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Kinh Doanh Thương Mại

Đề án mở ngành: Kinh Doanh Thương Mại

21/02/2021

Tên ngành Đào tạo: KINH DOANH THƯƠNG MẠI; Mã số: 7340121; Trình độ đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Marketing

Đề án mở ngành: Marketing

21/02/2021

Tên ngành Đào tạo: MARKETING; Mã số: 7340115; Trình độ Đào tạo: Đại học

Đề án mở ngành: Du Lịch

Đề án mở ngành: Du Lịch

10/02/2021

Tên ngành đào tạo: DU LỊCH; Mã số: 7810101; Trình độ đào tạo: Đại học

NHỮNG CON SỐ

Năm Thành Lập: 1994
Đào tạo
  • Với gần 130.000 nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển

  • Hơn 70.000 sinh viên đã tốt nghiệp

  • Tổng số sinh viên hiện tại trên 20.000

Chất Lượng Đào Tạo
  • ĐH Ngoài Công lập Đầu tiên Đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
  • 4 chương trình đạt kiểm định ABET, Mỹ gồm: Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý và Công nghệ/Kỹ thuật Điện-Điện tử

  • 2 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế UNWTO.TedQual gồm Quản trị Khách sạn Quốc tế, và Quản trị Nhà hàng Quốc tế

Việc làm
  • Hơn 95% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp

  • Gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch ra trường có việc làm

  • 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Điện - Điện tử, Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường, Công nghệ Thực phẩm ra trường có việc làm

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111