Nghiên cứu

Nghiên cứu

Cùng với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học đã được Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Hiệu đặc biệt quan tâm thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên tham gia thực hiện. Đây còn là một chỉ tiêu thi đua bắt buộc đối với các đơn vị và cá nhân ở Duy Tân. Nhà trường cũng không ngừng đầu tư tài liệu và thiết bị nghiên cứu,mời các Giáo sư đầu ngành trong và ngoài nước hướng dẫn nghiên cứu cho đội ngũ của trường, gửi giảng viên đi tham gia các hội nghị và hội thảo nghiên cứu khoa học quốc gia và quốc tế.

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu

 

Mục tiêu xây dựng nhà trường theo hướng đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực nghiệm trên nền nhân văn hiện đại là nhằm đào tạo ra những Chuyên viên, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ có khả năng thực tế cao, có thể bắt tay ngay vào các công việc thực tiễn mà không đòi hỏi các doanh nghiệp sử dụng lao động phải mất thời gian huấn luyện lại. Chương trình đào tạo của nhà trường đã khắc phục được những hạn chế của phương pháp đào tạo thiên về lý thuyết mà nhiều trường đại học ở nước ta đang mắc phải. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu ở Duy Tân được đẩy mạnh và hướng vào các chủ đề mang tính ứng dụng cao, đi thẳng vào thực tiễn, kết hợp với doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Tỉ lệ trên 89 % sinh viên ra trường có việc làm ngay sau 6 tháng tốt nghiệp, cùng với nội dung của các đề tài nghiên cứu đã và đang là minh chứng cụ thể cho mục tiêu mang tính chiến lược của nhà trường.

 

NHỮNG CON SỐ

Năm Thành Lập: 1994
Đào tạo
  • Với gần 70.000 nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển.
  • Hơn 58.000 sinh viên đã tốt nghiệp.
  • Tổng số sinh viên hiện tại xấp xỉ 20.000.
  • Hơn 5.300 sinh viên trong các chương trình Tiên tiến, Quốc tế, Du học, Du học Tại chỗ và hơn 1.800 nghiên cứu sinh và học viên Cao học.
Chất Lượng Đào Tạo
  • ĐH Ngoài Công lập Đầu tiên Đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
Việc làm
  • Hơn 94% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp

  • Gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch ra trường có việc làm.

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111