Hồ sơ Công khai

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2023-2024

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2023-2024

Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Duy Tân báo cáo Bộ GD&ĐT các nội dung chính sau...

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2022-2023

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2022-2023

Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Duy Tân báo cáo Bộ GD&ĐT các nội dung chính sau...

Chuẩn Đầu Ra các Ngành Trình độ Đại Học Năm học 2022-2023

Chuẩn Đầu Ra các Ngành Trình độ Đại Học Năm học...

Chuẩn đầu ra đối với các Ngành Trình độ Đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 4951/QĐ-ĐHDT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân)

Chuẩn Đầu Ra các Ngành Trình độ Thạc Sỹ Năm học 2022-2023

Chuẩn Đầu Ra các Ngành Trình độ Thạc Sỹ Năm học...

Chuẩn đầu ra đối với các Ngành Trình độ Thạc sỹ (Ban hành kèm theo Quyết định số 4952/QĐ-ĐHDT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân)

Chuẩn Đầu Ra các Ngành Trình độ Tiến Sỹ Năm học 2022-2023

Chuẩn Đầu Ra các Ngành Trình độ Tiến Sỹ Năm học 2022-2023

14/12/2022

Chuẩn đầu ra đối với các Ngành Trình độ Đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 4953/QĐ-ĐHDT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân)

Chuẩn Đầu Ra Năm học 2021-2022

Chuẩn Đầu Ra Năm học 2021-2022

24/11/2021

Chuẩn đầu ra đối với các Ngành và Trình độ đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 3658/QĐ-ĐHDT, ngày 28/09/2021)

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2021-2022

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2021-2022

24/11/2021

Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Duy Tân báo cáo Bộ GD&ĐT các nội dung chính sau...

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2020-2021

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2020-2021

06/11/2020

Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Duy Tân báo cáo Bộ GD&ĐT các nội dung chính...

Chuẩn Đầu Ra Năm học 2020-2021

Chuẩn Đầu Ra Năm học 2020-2021

10/09/2020

Chuẩn đầu ra đối với các Ngành và Trình độ Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 3239/QĐ-ĐHDT, ngày 10/09/2020)

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2019 - 2020

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2019 - 2020

14/11/2019

Thực hiện công văn số 5104/BGDĐT - KHTC ngày 06 tháng 11 năm 2019, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2017 - 2018

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2017 - 2018

15/10/2018

Thực hiện công văn số 4320/BGDĐT - KHTC ngày 20 tháng 09 năm 2018, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2018 - 2019

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2018 - 2019

15/10/2018

Thực hiện công văn số 4320/BGDĐT - KHTC ngày 20 tháng 09 năm 2018, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

Chuẩn Đầu Ra Năm học 2018-2019

Chuẩn Đầu Ra Năm học 2018-2019

18/09/2018

Chuẩn đầu ra đối với các Ngành và Trình độ đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 4947/QĐ-ĐHDT, ngày 18/09/2018)

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2010 - 2011

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2010 - 2011

20/11/2017

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT - KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2016 - 2017

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2016 - 2017

02/12/2016

Thực hiện công văn số 5496/BGDĐT - KHTC ngày 8 tháng 11 năm 2016, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

NHỮNG CON SỐ

Năm Thành Lập: 1994
Đào tạo
  • Với gần 130.000 nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển

  • Hơn 70.000 sinh viên đã tốt nghiệp

  • Tổng số sinh viên hiện tại trên 20.000

Chất Lượng Đào Tạo
  • ĐH Ngoài Công lập Đầu tiên Đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
  • 4 chương trình đạt kiểm định ABET, Mỹ gồm: Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý và Công nghệ/Kỹ thuật Điện-Điện tử

  • 2 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế UNWTO.TedQual gồm Quản trị Khách sạn Quốc tế, và Quản trị Nhà hàng Quốc tế

Việc làm
  • Hơn 95% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp

  • Gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch ra trường có việc làm

  • 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Điện - Điện tử, Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường, Công nghệ Thực phẩm ra trường có việc làm

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111