Hồ sơ Công khai

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2022-2023

Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Duy Tân báo cáo Bộ GD&ĐT các nội dung chính sau...

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2021-2022

Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Duy Tân báo cáo Bộ GD&ĐT các nội dung chính sau...

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2020-2021

Báo cáo 3 Công Khai Năm học 2020-2021

Thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Trường Đại học Duy Tân báo cáo Bộ GD&ĐT các nội dung chính...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2019 - 2020

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2019 - 2020

Thực hiện công văn số 5104/BGDĐT - KHTC ngày 06 tháng 11 năm 2019, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2018 - 2019

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2018 - 2019

02/06/2020

Thực hiện công văn số 4320/BGDĐT - KHTC ngày 20 tháng 09 năm 2018, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2017 - 2018

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2017 - 2018

18/10/2018

Thực hiện công văn số 4320/BGDĐT - KHTC ngày 20 tháng 09 năm 2018, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2016 - 2017

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2016 - 2017

25/11/2017

Thực hiện công văn số 5496/BGDĐT - KHTC ngày 8 tháng 11 năm 2016, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2014 - 2015

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2014 - 2015

24/11/2017

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT - KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2013 - 2014

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2013 - 2014

23/11/2017

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT - KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2012 - 2013

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2012 - 2013

22/11/2017

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT - KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2011 - 2012

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2011 - 2012

20/11/2017

Thực hiện công văn số 7422 /BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2011, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2010 - 2011

3 Công Khai/Chuẩn Đầu ra năm 2010 - 2011

20/11/2017

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT - KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014, Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư...

NHỮNG CON SỐ

Năm Thành Lập: 1994
Đào tạo
  • Với gần 130.000 nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển

  • Hơn 70.000 sinh viên đã tốt nghiệp

  • Tổng số sinh viên hiện tại trên 20.000

Chất Lượng Đào Tạo
  • ĐH Ngoài Công lập Đầu tiên Đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
  • 4 chương trình đạt kiểm định ABET, Mỹ gồm: Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm, Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý và Công nghệ/Kỹ thuật Điện-Điện tử

  • 2 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế UNWTO.TedQual gồm Quản trị Khách sạn Quốc tế, và Quản trị Nhà hàng Quốc tế

Việc làm
  • Hơn 95% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp

  • Gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch ra trường có việc làm

  • 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Điện - Điện tử, Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường, Công nghệ Thực phẩm ra trường có việc làm

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111