Học phí

Học phí

I. CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG (Kể cả liên thông)

Đại học

Cao đẳng

Điều dưỡng

Dược

Bác sỹ Đa khoa

7,2 triệu/kỳ

6,16 triệu/kỳ

- Đại học: 8 triệu/kỳ

Đại học: 12,5 triệu/kỳ

Liên thông:

+ Ban ngày: 12,5 triệu/kỳ (từ Thứ hai - Thứ sáu)

+ Ban đêm & ngày: 15 triệu/kỳ (tối Thứ sáu & ngày Thứ bảy, Chủ nhật)

25 triệu/kỳ

- Cao đẳng: 6,4 triệu/kỳ

- Liên thông:8,48 triệu/kỳ

II. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

CMU

PSU

CSU

1+1+2

2+2

3+1

4+0

ĐH:

10 triệu/kỳ

ĐH:

10 triệu/kỳ

ĐH:

9 triệu/kỳ

- Học phí ở DTU: 20 triệu VNĐ/kỳ

- Học phí ở LCCC: 1.900 USD/kỳ.

- Sinh hoạt phí: 5.250 USD/kỳ

- Học phí ở DTU: 20 triệu VNĐ/kỳ

- Học phí ở Appalachian State: 9.500 USD/kỳ. Sinh hoạt phí: 4.000 USD/kỳ

- Học phí ở Medaille: 8.500 USD/kỳ. Sinh hoạt phí: 5.500 USD/kỳ

- Học phí ở DTU: 17 triệu VNĐ/kỳ

- Học phí ở Coventry: 8.500 USD/kỳ

- Sinh hoạt phí: 5.000 USD/kỳ

Du học tại chỗ với Đại học Upper Iowa, Mỹ: Học phí 2500 USD/năm.

Khóa 2016, giảm 50% suốt 4 năm học

CĐ:

8 triệu/kỳ

CĐ:

8 triệu/kỳ

III. Cao học: 14 triệu/kỳ

IV. Tiến sĩ:  50 triệu/kỳ

V. Bằng 2: 2 năm (học phí thu theo đợt, mỗi đợt thu từ 10 -12 tín chỉ)

Ngành QTKD chuẩn PSU: bao gồm (34 tín chỉ quốc tế+ 39 tín chỉ thường)

Ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị du lịch, Quản trị kinh doanhKhoảng gần 80 tín chỉ thường

Tín chỉ thường:

350.000 đồng/tín chỉ

Tín chỉ quốc tế : 650.000 đồng/tín chỉ

Tín chỉ thường:

350.000 đồng/tín chỉ

VI. Từ xa: 2,4 triệu/kỳ (THPT: 4 năm; TC: 2,5 năm; CĐ: 2 -> 2,5 năm; ĐH: 2 năm)

Các ngành: Công nghệ Thông tin, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.

VII. Cao đẳng nghề: 4 triệu/kỳ

Các ngành: Công nghệ Thông tin, Kế toán Doanh nghiệp, Quản trị Khách sạn

 
 

Để tạo điều kiện cho gia đình phụ huynh sinh viên ở xa, có con em đang theo học tại trường, Quý vị có thể nộp học phí qua ngân hàng theo địa chỉ sau:

Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng

Số tài khoản: 2007.211.04.00005 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT - Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng

 

 

NHỮNG CON SỐ

Năm Thành Lập: 1994
Đào tạo
  • Với gần 70.000 nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên, học sinh đã tuyển.
  • Hơn 58.000 sinh viên đã tốt nghiệp.
  • Tổng số sinh viên hiện tại xấp xỉ 20.000.
  • Hơn 5.300 sinh viên trong các chương trình Tiên tiến, Quốc tế, Du học, Du học Tại chỗ và hơn 1.800 nghiên cứu sinh và học viên Cao học.
Chất Lượng Đào Tạo
  • ĐH Ngoài Công lập Đầu tiên Đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
Việc làm
  • Hơn 94% sinh viên Duy Tân có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp

  • Gần 100% sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch ra trường có việc làm.

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2018 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111