Quy chế & Đề án Tuyển sinh

Quy định Công tác Tuyển sinh Đại học Từ xa tại Trường Đại Học Duy Tân từ Khóa Tuyển Sinh 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 28/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo Từ xa trình độ Đại học;
 
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐHDT-HĐT ngày 18/03/2020 của Chủ tịch Hội Đồng Trường - Trường Đại Học Duy Tân về việc bổ nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân;
 
Theo đề nghị của Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến và Bằng Hai.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định công tác Tuyển sinh đào tao Từ xa trình độ Đại học tại Trường Đại Học Duy Tân từ Khóa Tuyển sinh năm 2023
 
Trang: /
Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111