Quy chế & Đề án Tuyển sinh

Quy định Công tác Tuyển sinh Đại học tại Trường Đại Học Duy Tân từ Khóa Tuyển sinh 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh Đại học, Tuyển sinh Cao Đẳng ngành Giáo Dục Mầm non;
 
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐHDT-HĐT ngày 18/03/2020 của Chủ tịch Hội Đồng Trường - Trường Đại Học Duy Tân về việc bổ nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại Học Duy Tân;
 
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào Tạo
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định công tác Tuyển sinh trình độ Đại học tại Trường Đại Học Duy Tân từ Khóa Tuyển sinh năm 2023
Trang: /
Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111