English

Đoàn Thể

Chi bộ Văn phòng Kết nạp Đảng viên mới

Được sự đồng ý của Đảng Bộ Đại học Duy Tân, sáng ngày 28/5/2015, Chi bộ Văn phòng  đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Minh Duy - Trưởng phòng Cơ sở Vật chất. Buổi Lễ có sự tham dự của đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng cùng các đảng viên và đối tượng đảng trong Chi bộ.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Tường Vy trao quyết định
kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Minh Duy...

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tường Vy - Bí thư Chi bộ Văn phòng đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Minh Duy. Trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Minh Duy đã dõng dạc hô vang lời thề sẽ trung thành với lý tưởng của Đảng, tích cực phấn đấu, không ngừng tu dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng nghĩa vụ vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên cộng sản. Bên cạnh đó cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các quần chúng cùng phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản.
 
 
... và trao quyết định chuyển Đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Đình Sơn
 
Cũng tại Lễ kết nạp, Chi bộ Văn phòng đã trao quyết định chuyển Đảng viên chính thức và quyết định phát thẻ Đảng viên cho đồng chí Trần Đình Sơn - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ. 

Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của Đảng bộ Đại học Duy Tân. Đến nay, nhà trường đã có 18 Chi bộ với 138 Đảng viên và là một trong những Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiều năm qua. 

(Truyền Thông)