English

Tags: Đảng viên mới

Chi bộ Sinh viên Kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ Sinh viên Kết nạp Đảng viên mới

01/07/2014

Sáng ngày 28/6/2014, Chi bộ Sinh viên các khối Kinh tế & Xã hội Nhân văn, Kỹ thuật & Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với 3 quần chúng ưu tú. Buổi lễ có sự tham dự của...

Chi bộ Văn phòng Kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ Văn phòng Kết nạp Đảng viên mới

23/05/2015

Được sự đồng ý của Đảng Bộ Đại học Duy Tân, sáng ngày 28/5/2015, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Minh Duy - Trưởng phòng...

Lễ Kết nạp Đảng viên mới

Lễ Kết nạp Đảng viên mới

29/07/2016

Trong hai ngày 3/8 và 5/8/2016, Chi bộ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng & Khảo thí cùng Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên đối với 2 quần chúng ưu tú...

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2017

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2017

25/02/2017

Sáng ngày 25/2/2017, tại Phòng 612 - Đại học Duy Tân cơ sở Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 8 quần chúng ưu tú...