English

Đoàn Thể

Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI

Sáng ngày 21/9/2013, Đảng ủy trường Đại học Duy Tân tổ chức “Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)” tại phòng 510-K7/25 Quang Trung. Tham dự hội nghị có Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Bí thư Đảng Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, đồng chí Trần Hồng Phong - Báo cáo viên Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị cùng toàn thể cán bộ Đảng viên, bí thư chi bộ và trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường.
 
 
Đồng chí Trần Hồng Phong phổ biển nội dung tại Hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Phong đã phổ biển nội dung cơ bản của 2 Nghị quyết và 3 kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Trong đó có Nghị quyết số 24-NQQ/TW về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", Nghị quyết số 25-NQ/TW “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” cùng các kết luận về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với định hướng cải cách đến năm 2020; các vấn đề đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và tiếp thu ý kiến của nhân dân hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
Đặc biệt việc quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Duy Tân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, giảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua, chủ trương thực hiện nhiều chính sách về đời sống cho sinh viên như hỗ trợ 3000 chỗ ở trong ký túc xá, giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gói học bổng 2 tỷ đồng tạo điều kiện cho sinh viên phát triển tốt nhất…
 
Thông qua Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Phong nhận định “Những kết quả đạt được trong việc quán triệt và học tập theo Nghị quyết Trung ương 7 của Đại học Duy Tân đã khẳng định vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết của cán bộ giảng viên để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng Đại học Duy Tân lớn mạnh hơn trong tương lai.”
 
Hội nghị đã giúp các cán bộ, Đảng viên Đại học Duy Tân nắm vững hơn nội dung cơ bản các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), hiểu rõ nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay để xây dựng chương trình hành động đồng thời tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.
 
(Truyền Thông)