English

Tags: Đảng bộ DTU

Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI

Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI

24/09/2013

Sáng ngày 21/9/2013, Đảng ủy trường Đại học Duy Tân tổ chức “Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)” tại phòng 510-K7/25 Quang Trung. Tham dự hội nghị...