English

Đoàn Thể

Hội nghị “Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI Khóa XI”

Sáng ngày 20/4/2013, tại phòng 510 cơ sở Quang Trung, Đảng bộ Quận Hải Châu phối hợp với Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị “Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI Khóa XI”. Tham dự Hội nghị có Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch HĐQT kiêm quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, Thầy Trần Hồng Phong - Trưởng Khoa Lý luận Chính trị cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân.
 
 
Thầy Lê Công Cơ phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Thầy Trần Hồng Phong giới thiệu những nội dung cơ bản đã được thảo luận và thông qua trong Nghị quyết Trung ương VI khóa XI đến đông đảo các đảng viên, cán bộ, giảng viên Duy Tân. Trong đó có 2 Nghị quyết gồm Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thầy Lê Công Cơ gửi gắm những lời tâm huyết: “Tài nguyên ngày nay đang dần bị cạn kiệt bởi sự khai thác quá mức, nhưng trí tuệ của con người là vô tận và nếu biết cách phát huy thì sẽ có tác dụng rất lớn để giải quyết mọi khó khăn hiện nay. Đào tạo con người phải bắt nguồn từ cái gốc, phải xây dựng lại môi trường nhân bản để trên nền kiến thức và văn hóa, trí tuệ được phát huy một cách có ích. Chúng ta đã hy sinh xương máu để thống nhất nước nhà. Chúng ta hãy cùng đồng lòng xây dựng một thế giới hòa bình để con người được sống hạnh phúc, phát huy năng lực, trí tuệ để kiến tạo một thế giới tươi đẹp cho con cháu mai sau.”

(Truyền Thông)