English

Tags: Đảng bộ

Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ 2005-2008, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2010

Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ 2005-2008, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2010

27/10/2008

Chiều ngày 31/08/2008, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị Đảng Bộ nhằm kiểm điểm đánh giá nhiệm kỳ 2005-2008, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2010 tại Phòng Hội Thảo...

Khai giảng lớp bồi dưỡng cảm tình đảng năm 2009

Khai giảng lớp bồi dưỡng cảm tình đảng năm 2009

07/12/2009

Thực hiện kế hoạch công tác phát triển đảng viên năm 2009, sáng ngày 06/12/2009, Đảng bộ Đại học Duy Tân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận ủy Hải Châu đã tổ chức khai giảng...

Đại hội Đảng bộ lần thứ VI

Đại hội Đảng bộ lần thứ VI

08/06/2010

Sáng ngày 06/06/2010 tại Hội trường 713 K7/25 Quang Trung Đà Nẵng, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015)...

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010

22/02/2011

Sáng ngày 19/02/2011, Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.Hội nghị có sự tham dự của các Ban xây dựng đảng Quận ủy Hải Châu...

Đảng bộ Đại học Duy Tân: Kỉ niệm 15 năm thành lập

Đảng bộ Đại học Duy Tân: Kỉ niệm 15 năm thành lập

22/08/2011

Sáng ngày 22/08/2011, Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, xây dựng và phát triển Đảng bộ trường Đại học Duy Tân (19/08/1996 - 19/08/2011) đã được tổ chức long trọng tại Hội trường 713...

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

22/09/2011

Sáng 19/09/2011, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Công Cơ...

Đại học Duy Tân quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Đại học Duy Tân quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

19/01/2012

Sáng ngày 17/01/2012, tại hội trường 713-K7/25, Đảng bộ Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2011 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2012...

Hội nghị “Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI Khóa XI”

Hội nghị “Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI Khóa XI”

20/04/2013

Sáng ngày 20/4/2013, tại phòng 510 cơ sở Quang Trung, Đảng bộ Quận Hải Châu phối hợp với Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân tổ chức Hội nghị “Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương VI Khóa XI”...

Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI

Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI

24/09/2013

Sáng ngày 21/9/2013, Đảng ủy trường Đại học Duy Tân tổ chức “Hội nghị Phổ biến, Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)” tại phòng 510-K7/25 Quang Trung. Tham dự hội nghị...

Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2013

Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2013

13/01/2014

Sáng 11/1/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 tại Phòng 510 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có Đồng chí...