English

Đoàn Thể

Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Duy Tân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 3/6/2020, Đại học Duy Tân đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự có đồng chí Lê Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu; đồng chí Lê Công Cơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Duy Tân cùng các khách mời, lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường và đặc biệt là sự có mặt của 70 đại biểu đại diện cho 225 Đảng viên trong Đảng bộ của Đại học Duy Tân.
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Công Cơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Duy Tân cho biết: “Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Duy Tân lần thứ VIII diễn ra vào thời điểm khó khăn chung khi đại dịch Covid-19 bùng nổ tác động mạnh đến sức khỏe, tâm lý của người dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế, xã hội, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa các nước,... và tác động rất lớn đến các hoạt động của trường. Tuy nhiên, tôi hi vọng rằng với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, Đảng bộ của Đại học Duy Tân sẽ phát huy lợi thế, khắc phục những hạn chế và nỗ lực để trở thành một Đảng bộ nòng cốt, tiên phong, chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu để đạt được những thành quả tốt nhất trong nhiệm kỳ tới.”
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Duy Tân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Lê Công Cơ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy theo sự tín nhiệm của
tập thể Đảng viên trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Duy Tân lần thứ VIII
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân lần thứ VIII đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Theo đó, Đảng bộ nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát huy tính tiên phong gương mẫu nhằm xây dựng phát triển Đại học Duy Tân nhanh hơn và vững chắc hơn. Trên tinh thần đó, phấn đấu hàng năm có 3-5 cán bộ giảng viên được phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, từ 3% trở lên giảng viên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và từ 20-25 cán bộ làm nghiên cứu sinh; có từ 40-50% đảng viên là giảng viên nghiên cứu khoa học; có từ 80-100% giảng viên đạt chuẩn tiếng Anh; có 100% giảng viên có quan hệ tốt với doanh nghiệp; phấn đấu 100% trở lên đảng viên tham gia học các nghị quyết của Đảng, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng “Văn hóa Duy Tân”; xây dựng Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Trường đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh xuất sắc” 5 năm liền (2020-2025). 
 
Dựa trên tinh thần quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”, Đảng ủy phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, giảng viên hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng Tập đoàn Giáo dục Duy Tân vững mạnh, hoàn thành đạt kết quả cao nhất về mục tiêu, sứ mạng của Trường, góp phần thực hiện mục tiêu Trường Đại học Duy Tân vào top 400 Trường Đại học tốt nhất Châu Á và được công nhận một trong 1.000 trường Đại học tốt nhất thế giới, một số ngành kiểm định đạt chuẩn ABET.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Duy Tân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Duy Tân khóa VIII,
nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí
 
Thêm vào đó, thực hiện tốt khuyến nghị của Chủ tịch Hội đồng Trường xây dựng Trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân, hoàn thành việc xây dựng các trường thành viên trực thuộc Đại học Duy Tân, Đảng ủy cùng với Ban Giám hiệu tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị tốt các nội dung, nhân sự và những điều kiện cần thiết để thành lập các trường thành viên trực thuộc Đại học Duy Tân đi vào hoạt động đồng bộ và hiệu quả, đồng thời Đảng ủy phải tập trung chuẩn bị tốt nhân sự để hình thành các tổ chức mới trực thuộc Đảng bộ và Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân trở thành Đảng bộ Đại học Duy Tân.
 
Với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng đã trực tiếp bầu ra Bí thư Đảng ủy Nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Công Cơ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy theo sự tín nhiệm của tập thể Đảng viên trong Đảng bộ Đại học Duy Tân. Tiếp đó, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quận Hải Châu lần thứ VI cũng được Đại hội thống nhất gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
Giai đoạn 2020 - 2025 với nhiều biến động đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho Đại học Duy Tân cũng như các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. Với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên trong toàn trường cùng với sự chỉ đạo sáng suốt của ban lãnh đạo, Đại học Duy Tân sẽ thực hiện tốt các nội dung của “Ba đột phá”, “Năm gắn kết”, xây dựng đội ngũ, hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng, quản lý sinh viên, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tài chính, chế độ chính sách, cơ sở vật chất phù hợp với thực tiễn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đặt ra.
 
(Truyền Thông)