English

Hợp tác & Hội nhập

Trở thành chuyên viên kiểm thử phần mềm của HP tại Duy Tân

Ngày 08/12, HP Việt Nam công bố chương trình đào tạo kỹ năng kiểm thử phần mềm, kết hợp với 5 trường ĐH của Việt Nam gồm: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Bách Khoa, ĐH Hoa Sen (thuộc TP.HCM) và ĐH Duy Tân (Đà Nẵng).

 

Ký kết hợp tác giữa ĐH Duy Tân và HP Việt Nam

Theo thỏa thuận hợp tác, từ tháng 01/2011, HP sẽ tổ chức đào tạo về kiểm thử phần mềm cho giảng viên các trường và sau đó giảng viên sẽ hướng lại cho sinh viên. Đào tạo kiểm thử phần mềm là chương trình đào tạo kỹ năng dành cho giáo dục đại học của HP, chương trình sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng phần mềm cần thiết, đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều tổ chức công nghệ thông tin toàn cầu. Chương trình đã được sự kiểm chứng từ các chuyên gia về kiểm thử phần mềm của HP, chú trọng vào thực hành do các giảng viên đã được đào tạo từ HP hướng dẫn.

Dự kiến có khoảng 200 sinh viên năm thứ 3, 4 bậc ĐH có nền tảng về CNTT thuộc các trường sẽ tham gia chương trình trong thời gian 1 năm. HP sẽ hỗ trợ cho giảng viên và cung cấp các bài giảng, thời gian thực hành về kỹ năng kiểm tra các phần mềm cho sinh viên.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ được cấp chứng nhận tham dự khóa học và nếu vượt qua được kỳ thi khác do HP tổ chức sẽ nhận được chứng chỉ công nhận Chuyên gia Tích hợp HP (AIS). Đây là một phần trong chương trình chứng nhận chuyên nghiệp của HP được công nhận trên toàn thế giới.

Nguyễn Gia Như (Khoa Đào Tạo Sau Đại học)