English

Tags: chuyên viên

Trở thành chuyên viên kiểm thử phần mềm của HP tại Duy Tân

22/12/2010

Ngày 08/12, HP Việt Nam công bố chương trình đào tạo kỹ năng kiểm thử phần mềm, kết hợp với 5 trường ĐH của Việt Nam gồm: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Bách Khoa, ĐH Hoa Sen...