English

Đoàn Thể

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn các trường Đại học ngoài công lập

Trong 2 ngày 26-27/11/2009, tại trường Đại học Duy Tân, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn (CĐ) các trường ngoài công lập khu vực từ Đà Nẵng đề Khánh Hòa.

Ông Trần Công Phong-Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, thống kê của Hiệp hội các trường ngoài công lập, tính đến đầu năm 2009-2010, cả nước có 89 trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, trong đó chất lượng hoạt động của CĐ các trường không đồng nhất với nhau. Thậm chí một số trường vẫn chưa có tổ chức CĐ, một số trường có nhưng hoạt động yếu, kém hoặc không hoạt động. Qua lớp tập huấn, các trường có dịp trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xây dựng và duy trì hoạt động tổ chức của CĐ, hướng dẫn một số vấn đề hoạt động chung của CCĐGD Việt Nam, công tác nữ công gia chánh, tài chính CĐ, các vấn đề về điều lệ, quy trình chuẩn bị, tổ chức đại hội CĐ cơ cở, công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo…

(Theo Công an Đà Nẵng, ngày 27/11/2009)