English

Đoàn Thể

Tập huấn công tác công đoàn cho các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập

Ngày 26/11/2009, tại trường Đại học Duy Tân, 70 cán bộ công đoàn của hơn 30 trường học ngoài công lập các tỉnh thành phía Nam đã dự lớp tập huấn công tác Công đoàn do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức. Trong đợt tập huấn này, Ban tổ chức sẽ hướng dẫn một số vấn đề hoạt động chung của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nữ công gia chánh, công tác tài chính công đoàn, các vấn đề về điều lệ. quy trình chuẩn bị, tổ chức đại hội công đoàn cơ sỏ, công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS.TS Trần Công Phong, Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam cho biết: Tuy có một số công đoàn hoạt động khá tốt như Đại học Duy Tân, Lạc Hồng (Đồng Nai)… nhưng hầu hết các hoạt động công đoàn ở các trường ngoài công lập chưa đồng đều và còn nhiều thiếu sót trong tổ chức cũng như yếu về phong trào. Đây là lần đầu tiên, CĐGDVN tổ chức lớp tập huấn, qua đó hi vọng các công đoàn sẽ hoạt động mạnh hơn và thực sự trở thành tổ chức bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của những người làm công tác giáo dục.

Chương trình tập huấn được tổ chức từ ngày 26-27/11/2009.

Được biết Công đoàn Đại học Duy Tân là một trong số những công đoàn hoạt động khá mạnh của thành phố Đà Nẵng nói riêng và trong hệ thống công đoàn các trường ngoài công lập nói chung trong nhiều năm qua.

(Theo Người Lao Động, ngày 27/11/2009)