English

Tags: bồi dưỡng

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn các trường Đại học ngoài công lập

27/11/2009

Trong 2 ngày 26-27/11/2009, tại trường Đại học Duy Tân, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn (CĐ) các trường ngoài công lập khu vực...

Giảng viên Hoa Kỳ giảng dạy tại Duy Tân

02/07/2011

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo, từ ngày 20/06 đến 15/08/2011, đoàn cán bộ Đại học Penn State (PSU) do GS. TS Curtis E.Porter-Hiệu trưởng PSU dẫn đầu đã đến Việt Nam để bồi dưỡng...

DTU Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Giáo dục Đại học

14/04/2016

Chiều ngày 13/4/2016, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Giáo dục Đại học năm 2016 tại phòng 202 - cơ sở 278/4 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng...