Xét Công Nhận GS, PGS

Xét công nhận GS, PGS/ Hội đồng Giáo sư Cơ sở năm 2019

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2019


Thực hiện Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân căn cứ vào đề xuất của Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã ra Quyết định số 1691/QĐ-ĐHDT ngày 14/5/2019 thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2019 gồm 11 thành viên.

 

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân đã họp phiên thứ nhất vào ngày 16/5/2019 để tiến hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký của Hội đồng. Căn cứ vào kết quả cuộc họp, ngày 20/5/2019 Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân đã ra quyết định số 1747/QĐ-ĐHDT bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

 

Danh sách các thành viên của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân năm 2019 như sau:

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

GS.TSKH Vũ Xuân Quang

Phó Hiệu Trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS Đoàn Hồng Lê

Viện Nghiên Cứu Kinh Tế - Xã Hội

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS Đặng Ngọc Toàn

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Công Nghệ Cao

Thư ký

4

GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Công Nghệ Cao

Ủy viên

5

GS.TS Nguyễn Bường

Viện Nghiên Cứu Lý Thuyết & Ứng Dụng

Ủy viên

6

PGS.TS Nguyễn Quang Hưng

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Cơ Bản & Ứng Dụng

Ủy viên

7

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hiếu

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Công Nghệ Cao

Ủy viên

8

PGS.TSKH Nguyễn Cát Hồ

Viện Nghiên Cứu Lý Thuyết & Ứng Dụng

Ủy viên

9

PGS.TS Hồ Khắc Hiếu

Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Công Nghệ Cao

Ủy viên

10

PGS.TS Nguyễn Đăng Nam

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Cơ Bản & Ứng Dụng

Ủy viên

11

PGS.TS Trần Hoài Nam

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Cơ Bản & Ứng Dụng

Ủy viên

 

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111