Thông Báo

Thông báo về Kế hoạch Làm việc của buổi Thẩm định Năng lực Sử dụng Ngoại ngữ Phục vụ Công tác Chuyên môn và Khả năng Giao tiếp Tiếng Anh của các Ứng viên

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

Thông báo về kế hoạch làm việc của buổi thẩm định năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên

 

 

Căn cứ Công văn số 120/HĐGSNN ngày 05/07/2020 của HĐGSNN về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, sử dụng biểu mẫu và hỗ trợ trực tuyến, trường ĐH Duy Tân đã thành lập Tổ thẩm định trực thuộc HĐGSCS để đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên (Quyết định kèm theo).

 

Kế hoạch làm việc của buổi thẩm định như sau:

 

Thời gian: từ 9g00 ngày 31/07/2020

 

Địa điểm: phòng 702, cơ sở 03 Quang Trung, trường Đại học Duy Tân

 

Nội dung: Các ứng viên báo cáo bằng tiếng Anh trong thời gian không quá 20 phút về bản thân, quá trình đào tạo, hướng nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu và đóng góp cho đào tạo. Trong quá trình báo cáo, tổ thẩm định sẽ vấn đáp ứng viên bằng tiếng Anh.

 

Hình thức báo cáo: Tự chọn (ưu tiên slide Power Point)

 


Tài liệu đính kèm:

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111