Thông Báo

Thông báo về Điều chỉnh Lịch họp Xét công nhận đạt Tiêu chuẩn Chức danh GS/PGS của HĐGSCS Trường Đại Học Duy Tân

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

 

Thông báo về điều chỉnh lịch họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của HĐGSCS trường Đại học Duy Tân

 

 

Các phiên họp của HĐGSCS trường Đại học Duy Tân sẽ diễn ra vào ngày 01/08/2020 tại phòng 702, cơ sở 03 Quang Trung, Đà Nẵng của trường Đại học Duy Tân. Lịch làm việc chi tiết của Hội đồng như sau:

 

Phiên họp

Giờ họp

Nội dung công việc

Phiên thứ nhất

8:00-11:30

(01/08/2020)

8:00 – 8:30

HĐ trao đổi về các vấn đề chung

8:30 – 10:00

Đọc bản thẩm định cho hồ sơ của từng ứng viên

10:00 – 11:00

HĐ thảo luận, đánh giá hồ sơ của các ứng viên

11:00 – 11:30

HĐ biểu quyết danh sách các ứng viên được mời báo cáo kết quả NCKH–CN và ĐT

Phiên thứ hai

14:00-17:30

(01/08/2020)

14:00 – 16:00

Hội đồng nghe các ứng viên báo cáo kết quả NCKH–CN, ĐT

16:00 – 16:30

- Hội đồng biểu quyết công khai danh sách những ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm; Hội đồng cử Ban kiểm phiếu

16:30 – 17:30

- Bỏ phiếu kín biểu quyết tín nhiệm cho ứng viên trong danh sách đã được thông qua

- Thông qua Biên bản kiểm phiếu

- Thông qua Biên bản cuộc họp của Hội đồng

- Rút kinh nghiệm và góp ý kiến

 


Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111