Thông Báo

Thông Báo (lần thứ 01) Đăng Ký Xét Công Nhận Đạt Tiêu Chuẩn Chức Danh GS, PGS năm 2020

Căn cứ công văn số 12/HĐCDGSNN ngày 14/02/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020. Trường Thông báo đến tất cả các cá nhân có nguyện vọng đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Duy Tân tiến hành đăng ký ghi danh xét công nhận với thông tin theo mẫu dưới đây.

 

1/ Đăng ký theo mẫu (Mẫu 01)

 

2/ Địa chỉ và thời gian nộp đăng ký:

 

- Gởi bản đăng ký file mềm qua email khcn.dtu@duytan.edu.vn và bản cứng đến Phòng Khoa Học và Công nghệ.

- Hạn cuối: 11h ngày 01 tháng 04 năm 2020.

 

3/ Lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (file Đính kèm).

 

Nhận được Thông báo này đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS LÊ ĐỨC TOÀN

 

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2021 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111