Tạp chí Khoa học - Công nghệ

XUẤT BẢN NĂM 2022: SỐ TẠP CHÍ 05(54)

Số tạp chí 05(54) được in ấn và phát hành vào tháng 10/2022. Số tạp chí này gồm có 25 bài là các công trình mới có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

- 05 bài thuộc khối ngành Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

- 09 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- 11 bài thuộc khối ngành Khoa học Tự nhiên.

Tài liệu đính kèm:

THÔNG TIN TẠP CHÍ

Năm thành lập: 2011
 • Tên Tiếng Việt:

  Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Duy Tân

 • Tên Tiếng Anh:

  DTU Journal of Science & Technology

 • ISSN:1859 - 4905

 • Giấy Phép Xuất Bản: 1245/GP-BTTTT (05/08/2011)

Liên hệ
 • TRỤ SỞ

  P.413 Văn Phòng Tạp Chí Khoa học và Công Nghệ - Đại Học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

  ĐT: 0236.3.82711 (ext 413)

  Fax: 0236.3.650443

  Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111