TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC DUY TÂN

XUẤT BẢN NĂM 2019: SỐ TẠP CHÍ 5 (36)

Số tạp chí 05(36) được in ấn và phát hành vào tháng 10/2019. Số tạp chí này gồm có 50 bài, tất cả đều do Hội đồng khoa học Hội nghị khoa học Trường - Viện: Đại học Duy Tân - Bệnh viện Trung ương Huế (được thành lập trong Quyết định trên) chịu trách nhiệm tuyển chọn, biên tập và biên dịch.
Chế độ xem hiện tại

THÔNG TIN TẠP CHÍ

Năm thành lập: 2011
 • Tên Tiếng Việt:

  Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Duy Tân

 • Tên Tiếng Anh:

  DTU Journal of Science & Technology

 • ISSN:1859 - 4905

 • Giấy Phép Xuất Bản: 476/GP-BTTTT (03/11/2022)

Liên hệ
 • TRỤ SỞ

  P.13/3.6 Văn Phòng Tạp Chí Khoa học và Công Nghệ - Đại Học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

  ĐT: 0236.3.82711 (ext 11336)

  Fax: 0236.3.650443

  Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111