Tạp chí Khoa học - Công nghệ

XUẤT BẢN NĂM 2017: SỐ TẠP CHÍ 1 (20)

SỐ TẠP CHÍ 1 (20) được in ấn và Phát hành vào Đầu năm 2017.

 

Số tạp chí này gồm có 19 bài, Chia thành 03 lĩnh vực. Trong đó:

  • 07 bài thuộc khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • 06 bài thuộc khối ngành Khoa học Tự nhiên
  • 08 bài thuộc khối ngành Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.
Chế độ xem hiện tại

THÔNG TIN TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Năm thành lập: 2011
Liên hệ
  • Địa chỉ: P.416 Văn Phòng Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Duy Tân,03 Quang Trung, Đà Nẵng

    ĐT: 0236.3.82711 (ext 416)

    Fax: 0236.3.650443

    Email: tapchikhcn@duytan.edu.vn

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2018 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111